OLJE OG GASS

Statoil kjøper seg opp i oljeholdig sand

Helge Lund under resultatpresentasjon 2007
Helge Lund under resultatpresentasjon 2007 Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
27. apr. 2007 - 15:11

Oppkjøpet er enstemmig anbefalt av styret overfor alle de tre største aksjonærene i NAOSC. Med dette oppkjøpet får Statoil rettigheter i et 1110 km2 stort område nord for Edmonton med betydelige reserver. Området tilsvarer i areal haøvparten av Vestfold fylke.

Konsernsjef Helge Lund anser at oppkjøpet er strategisk viktig med tanke på å utvinne oljeressurser etter 2010.

- Det øker Statoils langsiktige reservegrunnlag, sier han i en pressemelding.

Viktig for fremtiden

Dersom oppkjøpet gjennomføres øker Statoil ressursgrunnlaget innen tungolje. Utvinning av olje fra oljeholdig sand er sett på som en av de viktigste fremtidige energikildene for oljeproduksjon. Lund mener også at det er viktig med hensyn på å styrke Statoils posisjon i Nord-Amerika.

Tungoljeproduksjonen er meget krevende både med hensyn til energiforbruk og det lokale miljøet. Lund understreker at Statoil ønsker å gjennomføre prosjekter med så lite skade på miljøet som mulig.

– Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling, sier han.

Som Gullfaks

Foreløpige anslag når det gjelder de utvinnbare reservene er på 2,2 milliarder fat olje, eller 350 millioner Sm 3 olje. Informasjonssjef Rannveig Stangeland i Statoil forteller at dette er Statoils anslag, men at de regner med at det finnes en betydelig oppside i prosjektet. De mest optimistiske anslagene er på over 4 milliarder fat olje.

Statoils anslag tilsvarer de utvinnbare reservene i Gullfaks-feltet. Statoil mener at de kan bruke sin lange erfaring med prosjekter og utvinning og utnyttelse av oljeresurser på norsk sokkel for å kunne utvikle og gjennomføre gode prosjekter i Canada.

Prøveproduksjon om to år

Allerede er et prøveprosjekt på trappene. Et pilotanlegg er til godkjenning hos de canadiske myndighetene. Prosjektet som heter Leismer regner med å komme i gang med prøveproduksjon i 2009. Foreløpig anslag er en produksjonsrate på 10.000 fat olje daglig.

Første fase av utvinningen, med det noe kudervalske navnet Kai Kos Deseh, er ventet å starte produksjonen i 2011. Innen 2015-16 regner Statoil med å kunne levere 100.000 fat daglig fra sandoljefeltene i Canada.

Utvinnes ved damp

I motsetning til de anleggene som finnes i dag - åpne dagbrudd - ligger forekomstene i NAOSC-feltene lenger ned i grunnen. De skal utvinnes med bruk av damp etter en metode som heter SAGD, Steam Assisted Gravity Drainage. Metoden innebærer at overopphetet damp injiseres i forekomstene av oljeholdig sand. Da vil hydrokarbonet i form av bitumen løsne fra sanden og strømme opp gjennom en brønn til overflaten.

NAOSC samarbeider blant annet med Forster Wheeler om denne teknikken. Statoil vil bruke sine erfaringer fra Venezuela til å utvikle bitumen til produkter for raffinerier.

Les mer om: