Statoil interessert i Ukraina

Statoil interessert i Ukraina
Ocean Rigs borerigg Leiv Eriksson har boret i Svartehavet. Her passerer den Bosporus-stredet og seiler under brua med liten klaring. Bilde: Ocean Rig

Ifølge nettsidene til departementet for miljø og naturressurser i Ukraina hadde Statoil-representanter et møte med statssekretær Dmytro Mormul et møte 12. april.

Produksjon

I møtet skal Statoils folk ha uttrykt interesse for å samarbeide med ukrainske myndigheter om å gjennomføre detaljerte studier med tanke på mulig oljeproduksjon i Svartehavet.

Partene skal spesielt ha diskutert dagens ukrainske lovgivning, praksisen med produksjonsdelingsavtaler og de teknologiske utfordringer knyttet til geologiske undersøkelser.

Eni inn

Samme uke inngikk italienske Eni en intensjonsavtale med ukrainske myndigheter om å utforske mulighetene for olje- og gassutvinning i landet.

Eni skal undersøke muligheter for utvinning av både både konvensjonelle og ukonvensjonelle petroleumsressurser, melder upi.com .

Les mer om: