Statoil inn i konfliktområde

Statoil inn i konfliktområde
GASSPRODUKSJON: BPs gass fra Vorwata-feltet blir omgjort til LNG på Vest Papua. Nå skal Statoil også inn i regionen. Bilde: BP

Fakta:

  • Geriljagruppen Free Papua Movement (OPM) har kjempet for uavhengighet siden 1969. I 1996 blusset en latent konflikt opp mellom lokalbefolkningen (melanesiere) og indonesiske innflyttere i gruveindustrien. Misnøyen var hovedsakelig mot det delvis amerikanskeide selskapet Freeport Indonesia, som ved byen Timika har et stort gruvekompleks med ca. 14 000 arbeidere.
  • Øst-Timors frigjøring fra Indonesia 1999 gav støtet til økende aktivitet fra OPM. President Wahid gav 2001 etter for enkelte av OPMs krav, bl.a. utvidet selvstyre og eget flagg. Under Megawati Sukarnoputris styre skjerpet Jakarta politikken nok en gang, og Papua-flagget, også kalt «Morgenstjernen», ble forbudt. I 2003 ble Papua delt i tre atskilte provinser: Sentral-Irian Jaya, Papua og Vest-Irian Jaya. Dette vakte sterke protester fra Papua-nasjonalister. 2004 ble tredelingen av Papua erklært ulovlig av forfatningsdomstolen.Vest-Irian Jaya ble godkjent som egen provins.

Kilde: Store Norske Leksikon

Avtalen

Dette er avtalen Statoil har inngått med Niko Resouces:

  • Statoil erverver 40 prosents eierandel i en produksjonsdelingsavtale (PSC) for Nord-Makassarstredet og en tilsvarende andel i ytterligere to produksjonsdelingsavtaler på indonesisk sokkel (West Papua IV og Halmahera-Kofiau).
  • Niko Resources Ltd. blir operatør for de tre produksjonsdelingsavtalene.
  • Gir letingen gode resultater, har Statoil opsjon på å bli operatør for utbyggings- og driftsfasene.
  • Den inngåtte avtalen inkluderer én forpliktet letebrønn i Nord-Makassarstredet.
  • Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2011 og forutsetter myndighetsgodkjennelse i Indonesia.


Denne uken inngikk Statoil en avtale med det kanadiske selskapet Niko Resources om eierandeler i to lisenser på indonesisk sokkel. Statoil har opsjon på å bli operatør for utbygging og drift dersom det blir gjort funn. Men satsingen kan bli omstridt ettersom den ene blokken ligger i konfliktområdet Vest-Papua.

I 2008 fikk BP kritikk fra flere hold da selskapet bygget LNG-anlegget Tangguh i Vest-Papua. Mer enn 30 internasjonale organisasjoner sendte et felles brev til BP-sjef Tony Hayward hvor de uttrykte bekymring for indonesiske myndigheters behandling av fredelige protestanter og for at BPs tilstedeværelse kunne føre til ustabilitet i regionen. Derfor krevde organisasjonene en ekstern granskning av prosjektet.

Lite omtalt konflikt

Vest-Papua er ukjent for de fleste. Området er preget av en konflikt mellom Indonesia og et lite urfolk som ønsker selvbestemmelse og kontroll over egne naturressurser. Situasjonen minner om Øst-Timors kamp om uavhengighet for over ti år siden. Men det er lite informasjon som kommer ut ettersom journalister ikke får adgang til Vest-Papua.

– Statoil har kjøpt seg inn i tre letelisenser i indonesisk farvann. Den ene av dem ligger utenfor kysten av Vest-Papua. Vi anser dette som attraktive områder, men som for all leting er det usikkerhet knyttet til om det vil bli gjort drivverdige funn. Vår virksomhet gjennomføres i henhold til internasjonale regler og retningslinjer, samt Statoils verdigrunnlag. Det er alt for tidlig å spekulere i om det vil være grunnlag for noen utbygging i dette området, men internasjonale regler og retningslinjer, og Statoils verdigrunnlag, vil selvsagt bli fulgt også ved en eventuell fremtidig utbygging, sier informasjonssjef i Statoil, Bård Glad Pedersen.

Sikkerhetsrisiko

I forbindelse med LNG-utbyggingen fikk BP også advarsler om at det kunne være en sikkerhetsrisiko knyttet til tilstedeværelse i dette området. Statoil sier selskapet tar sikkerheten på alvor.

I forbindelse med LNG-utbyggingen fikk BP også advarsler om at det kunne være en sikkerhetsrisiko knyttet til tilstedeværelse i dette området. Statoil sier selskapet tar sikkerheten på alvor. SIKKERHET: Informasjonssjef Bård Glad Pedersen sier at Statoil prioriterer sikkerheten. Statoil

– For Statoil vil sikkerhet alltid ha første prioritet. Det er utfordringer i enkelte deler av Indonesia, men vår virksomhet skal være offshore, og det gjør at den ikke blir utsatt for dette på samme måte. Men vi gjør hele tiden løpende vurderinger, og vil fatte nødvendige tiltak dersom det blir nødvendig. Vi kompromisser ikke på det, sier Glad Pedersen.

Han sier det er et attraktivt område selskapet har fått innpass i.

– Vi kommer tidlig inn i letefasen i et område som er lite utforsket. Dette samsvarer med vår strategi.

Oljefondet trakk seg

I 2008 trakk oljefondet seg ut av det britisk-australske gruveselskapet Rio Tinto som står bak alvorlige miljøødeleggelser på Vest Papua.

Rio Tintos virksomhet her er forbundet med alvorlige miljøskader og brudd på menneskerettighetene, deriblant overgrep mot lokale urfolksgrupper.

Les også:

Statoil på frierferd i Brasil

Statoil signerte avtale med Petrobras

Les mer om: