Snefrid, Roald Rygg og nå Gymir har gitt Statoil og partnere opp til 120 millioner fat oljeekvivalenter ekstra til Aasta Hansteen. (Bilde: Statoil)

AASTA HANSTEEN

Statoil har gjort sitt tredje funn på rad rundt Aasta Hansteen

Roald Rygg, Snefrid og Gymir gir uttelling.

Statoil melder i dag at de har gjort ytterligere et gassfunn i Norskehavet, i området rundt Aasta Hansteen-feltet.

Brønnen som har blitt boret heter Gymir, og er etterfølgeren til Roald Rygg-brønnen som også var et funn. Sammen med Snefrid er dette det tredje funnet på rad i området.

Gigantkontrakt til Kværner: Gigantkontrakt til Kværner - så mange jobber havner i Norge

120 millioner fat?

– Letekampanjen vår i 2015 rundt Aasta Hansteen har påvist et oppsidepotensial i området. De samlede anslåtte volumene i de tre funnene Snefrid Nord, Roald Rygg og Gymir utgjør 75-120 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, noe som tilsvarer en tredel av de utvinnbare volumene i Aasta Hansteen-feltet, skriver Statoil i en melding i dag.

Ifølge selskapet vil funnene vil nå bli ytterligere evaluert med tanke på en framtidig oppkopling til anleggene på Aasta Hansteen, for å utnytte infrastrukturen maksimalt og forlenge platåproduksjonen.

Brønnen ble boret av boreriggen Transocean Spitsbergen og påviste en samlet gasskolonne på 70 meter i Niseformasjonen med gode reservoarkvaliteter.

Aasta Hansteen: Aldri før har det blitt installert utstyr så dypt i Norge

Oppstart i 2017

Statoil anslår volumene i Gymir til å være i størrelsesorden 6-19 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Gymir ligger bare åtte kilometer fra Roald Rygg og 14 kilometer fra Snefrid Nord.

Også Oljedirektoratet bekrefter Gymir-funnet.

Aasta Hansteen er ett av hovedprosjektene i Statoils portefølje.

Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av Olje- og energidepartementet i 2013. Ifølge Statoil ventes produksjonen å starte i 2017.

Les også: Skal unngå kritiske feil: Her leker Sverdrup-ingeniørene hviskeleken