Statoil har brukt ulovlig innleid arbeidskraft

Statoil har brukt ulovlig innleid arbeidskraft
ULOVLIG: Bruk av innleid personell i ordinære arbeidsoppgaver er i strid med arbeidsmiljøloven. Illustrasjonsfoto fra Statfjord A Bilde: Håkon Jacobsen

Hva sier arbeidsmiljøloven om innleie av arbeidskraft?

  • Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljølovens § 14-9.
  • Arbeidstakere som blir utleid fra bemanningsbyråer skal ikke inngå som en del av selskapets grunnbemanning.
  • Dette gjelder for Statoil uansett om det er på offshoreinstallasjoner, i prosjektteam på land eller i administrasjonen.
  • Under henvisning til at vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt kan en innleid arbeidstaker kreve å få fast ansettelse hos innleiebedriften, jmfr. aml. § 14-14.

Ifølge en intern Statoil-kilde har selskapet måttet ansette 200 personer som har vært ulovlig innleid. Nå er det satt i gang et prosjekt for å undersøke i hvor stor grad Statoil benytter seg av ulovlig innleie. Det vil trolig føre til at mange flere får fast ansettelse i selskapet.Bekrefter ulovligheter

Hele 18 prosent av den totale arbeidsstyrken i Statoil er innleid. Selskapet bekrefter at det det har blitt brukt innleid personell i strid med lov og avtaleverk.

Les også: Advarer mot bonussystemer på sokkelen

– Vi ser at det kan forekomme uklare innleieforhold relatert til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Når selskapet har oppdaget slike forhold, er det tatt tak i situasjonen for å finne en løsning. Vi er selvsagt opptatt av å drive vår virksomhet i tråd med gjeldende lover og regler, sier informasjonssjef for undersøkelse og produksjon Ola Anders Skauby. Han sier Statoil-ledelsen ikke kjenner seg igjen i at det skal være så mange som 200 som har fått fast ansettelse.Vurderer bemanningssituasjonen

Ifølge Skauby jobbes det for tiden med langsiktige bemanningsplaner.

– Vi vurderer behovet for rekruttering ettersom den naturlige avgangen av personell på sokkelen er økende. Det vil også være arbeidsoppgaver som i utgangspunktet har vært av midlertidig karakter, men som vi over tid ser er mer permanente.

LO-forbund slår alarm: <br/> Grådighet og konflikt truer sikkerheten på sokkelen

Parallelt med bemanningsprosjektet, har Statoil og fagforeningene satt ned et eget prosjekt som vurderer innleid personell.

– Innleieprosjektet skal foreslå konkrete tiltak som skal bedre innleiesituasjonen i selskapet på kort og lang sikt. En samlet oversikt over dette arbeidet vil foreligge ut på nyåret. Dette er en pågående prosess, og vi har derfor ikke noen tall å komme med i denne sammenhengen.Kritiske fagforeninger

LO-forbundet IndustriEnergi (IE) er kritisk til Statoils bruk av innleid personell. Leder for sokkelforeningen i IE, Per Steinar Stamnes, er fornøyd med at ledelsen nå har tatt tak i problematikken.

Leder sokkelforeningen i IE, Per Steinar Stamnes.
LO-forbundet IndustriEnergi (IE) er kritisk til Statoils bruk av innleid personell. Leder for sokkelforeningen i IE, Per Steinar Stamnes, er fornøyd med at ledelsen nå har tatt tak i problematikken. Leder i sokkelforeningen i IE, Per Steinar Stamnes. IndustriEnergi

– Vi har fått lovnader om at Statoil skal rydde opp i de tilfeller hvor vi har innleid personell som man er usikker på om er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Og disse vil i så fall få et tilbud om en ansettelse. I slutten av januar vil vi kunne si hvor mange dette dreier seg om, sier han.

Statoil ignorerte Petroleumstilsynet

I tillegg til at det er for stor grad av innleid personell, hevder IndustriEnergi at det er for mye bruk av overtid og forlengede turer for egne ansatte.Underbemanning på sokkelen

I etterkant av fusjonen med Hydro i 2007 ønsket Statoil å effektivisere driften ved å fjerne 680 offshorestillinger. Dette tallet ble redusert til halvparten etter sterke protester fra fagforeningene. Ifølge Stamnes viser den økte bruken av innleid personell at det var feil av Statoil å redusere antallet stillinger på sokkelen.

– Vi har hele tiden vært klare og tydelige på at det var feil å nedbemanne på sokkelen. Men vi er fremdeles ikke blitt lovet at det skal opprettes flere stillinger. Vårt krav er at vi må styrke bemanningen med egne ansatte, sier han.

Sparetiltak medvirket til oljekatastrofen– Kom bransjen til gode

Statoil UPNs informasjonssjef deler ikke Stamnes’ oppfatning om at det var feil å tilby såkalte gullpakker til alle ansatte over 58 år.

– Vi mener det var en riktig beslutning i den situasjonen selskapet var i på det tidspunktet. Fusjonen skulle gi synergieffekter, noe som også er oppnådd. Kompetansen som ble tilgjengelig i denne forbindelse har kommet bransjen til gode, sier Skauby.

Les mer om: