OLJE OG GASS

Statoil frykter kostnadseksplosjon

Det kan bli kapasitetsproblemer på norsk sokkel, tror Helge Lund.
Det kan bli kapasitetsproblemer på norsk sokkel, tror Helge Lund. Bilde: Håkon Jacobsen
Ole K. Helgesen
27. okt. 2011 - 10:06
Vis mer

På dagens presentasjon av Statoils 3. kvartalsresultat la Lund vekt på at Norge i all hovedsak ikke har blitt berørt av den økonomiske krisen ute i verden. Han frykter at det ikke skal være kapasitet i leverandør- og servicenæringen i Norge til å håndtere alle prosjektene.

– Det høye investeringsnivået i vår bransje er blant årsakene til at Norge merker mindre til de økonomiske problemene i Europa. Gigantfunnet i Nordsjøen har gitt en ny giv som vil føre til økt aktivitet. Jeg mener det er grunn til å frykte kapasitetsbegrensninger og kostnadspress på sokkelen, sier Lund.

– Må ta grep

Han mener det er nødvendig å gjøre grep for å hindre at næringen kommer opp i samme situasjon som mellom 2004 og 2008 hvor kostnadene økte dramatisk.

– Både vi som selskap og industrien må anstrenge oss for å motvirke utviklingen. Det samme må myndighetene, sier Lund. Han berømmer olje- og energidepartementet for å ha satt ned en ekspertgruppe som skal se på muligheter for å få ned riggkostnadene.

Statoil-sjefen sier selskapet er godt rustet til å komme seg gjennom en eventuelt enda dypere økonomisk krise enn i dag.

– Vi ser mye usikkerhet i OECD-landene. Landene utenfor OECD anser vi som mer motstandsdyktige i forhold til de finansielle problemene, men også i disse landene tror vi veksten vil dempes noe. Utviklingen kan få store konsekvenser, men Statoil er godt rustet til å håndtere ustabilitet.

Høyt investeringsnivå

Han sier at Statoil skal opprettholde sitt årlige investeringsnivå på 16 milliarder dollar.

– Det viktigste arbeidet for å styrke robustheten er det som blir gjort i gode tider. Vi har sørget for å ha en stor kapitalbase som gir oss finansiell fleksibilitet. Blant annet har vi solgt andeler for 10 milliarder dollar. Dette gjør at vi kan opprettholde aktiviteten selv om det er problemer i finansmarkedene.

Tjener på høye priser

Kvartalsresultatet var hovedsakelig påvirket av en 30 % økning i gjennomsnittsprisene for væsker målt i norske kroner, en 13 % økning i gjennomsnittsprisen for gass, en 13 % økning i løftede volumer sammenlignet med samme periode i fjor, og et netto tap på nedskrivninger på 4,8 milliarder kroner, hovedsakelig knyttet til raffineringsvirksomheten.

Resultatet i tredje kvartal 2011 var på 9,9 milliarder kroner, sammenlignet med 13,8 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere gevinst på netto finansposter og høyere skatteprosent, og ble bare delvis motvirket av høyere driftsresultat. Skatteprosenten for kvartalet var 76,6 %.

Justert driftsresultat i tredje kvartal 2011 var på 43,1 milliarder kroner, en 62 % økning sammenlignet med 26,7 milliarder kroner i tredje kvartal 2010.

Produksjon som forventet

Justert driftsresultat etter skatt var 11,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2011. Justert driftsresultat etter skatt ekskluderer skattevirkningene av netto finansposter og utgjorde en effektiv skatteprosent på 73,5 % i tredje kvartal 2011.

Samlet egenproduksjon var på 1,764 millioner foe per dag i tredje kvartal 2011, sammenlignet med 1,552 millioner foe per dag i tredje kvartal 2010.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.