Statoil frykter ikke kapasitetspress likevel

Statoil frykter ikke kapasitetspress likevel
Stort: Johan Sverdrup-feltet vil kreve store investeringer. Bilde: Statoil

Bergen: Fram mot 2020 skal Statoil opprettholde dagens produksjonsnivå på norsk sokkel, noe som innebærer mellom 600.000-700.000 fat daglig i ny produksjon.

– Dette er en kjempeoppgave som setter store krav på mange områder. De nye store oljefunnene i Nordsjøen og Barentshavet vil gjøre jobben lettere, men det er fremdeles utfordrende, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling i Statoil.

Aasheim holdt i dag åpningsinnlegget på Feltutviklingskonferansen i Bergen.

Mye skal bygges ut

Han forteller at Statoil har modnet frem 560 millioner fat ny olje på norsk sokkel i år. 420 millioner av disse skal komme gjennom økt utvinning av eksisterende felt.

– Dette krever masse arbeid på økt utvinning. Mye av det dreier seg om å opprettholde trykket i reservoarene og en stor del går på å bore flere brønner.

Statoil: Frigjør 60 ingeniører til Aldous Major

KAPASITET: Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling i Statoil, frykter at det skal bli dårligere kvalitet på nye utbygginger. Ole K. Helgesen

Kapasitetspress

Statoil har lenge advart om at prosjekter på norsk sokkel står i fare for å bli utsatt fordi leverandørindustrien ikke har kapasitet til å ta på seg alle oppgavene. Nå tror Aasheim imidlertid at det vil la seg løse.

– Det er vanskelig å gi et absolutt svar fordi de er en global industri med store svingninger. Kapasiteten kan være en utfordring på norsk sokkel, men ut ifra den informasjonen vi har fått ser det ut som det er kapasitet tilgjengelig i årene som kommer.

Les også: Aldous forsinker Nord-Norge

Kvaliteten kan falle

Aasheim frykter heller at det høye tempoet skal gå ut over kvaliteten i leveransene.

– Vi er nervøse for at kvaliteten skal gå ned når vi skal øke kapasiteten. Å opprettholde kvaliteten vil bli en utfordring, det er det ingen tvil om, sier han.

Samlebåndsprosjekter

Statoil mener bruken av standardiserte løsning på mindre felt er et effektivt virkemiddel mot kvalitetsmangler, feil og forsinkelser på nye utbygginger.

– Våre erfaringer med fast-track-prosjektene er gode. Det er enklere og mer effektivt å unngå å starte fra bunn av på hver utbygging. Modningen av hurtigutbyggingsporteføljen har holdt fram med stor kraft, og i 2011 gjorde vi sju investeringsbeslutninger, sier han.

Stoltenberg: – De som hevdet at det hastet med oljeleting i Lofoten tok feil

Les mer om: