OLJE OG GASS

Statoil borer fra havbunnen

FJERNSTYRT: Mannskapene fra Australia styrer boreriggen fra skipet,
FJERNSTYRT: Mannskapene fra Australia styrer boreriggen fra skipet,Bilde: STATOIL
Anders J. Steensen
22. des. 2009 - 07:12

Som et ledd i forberedelsene for en eventuell utbygging av feltene Luva, Snefrid, Haklang og Asterix foretas geotekniske undersøkelser av havbunnen for å finne best mulig plassering av utstyr på havbunnen, det være seg forankringssystemer, fundamentering eller undervannsbrønner.Geotekniske boringer

Det er enhet for geoteknikk i Statoil som foretar disse undersøkelsen. Det gjøres med grunne boringer og kjerneprøver.

I sommer ble det gjennomført slike undersøkelser på Luva i Norskehavet med en fjernstyr rigg som sto på havbunnen.

Hele boreprosessen, inklusive rørhåndtering og testing i borehullet, ble gjennomført med en fjernstyrt og delvis robotisert borerigg som sto på 1 300 meters dyp.

For grunne boringer er denne metoden 5-10 ganger mer effektiv på dypt vann enn bruk av boreskip.Down under

Havbunnen over Luva-reservoaret er bløt og det var en viss usikkerhet knyttet til hvordan havbunnsbasert utstyr ville fungere.

Fordelene med å plassere boreriggen på havbunnen, sammenlignet med et mer konvensjonelt boreskip, er imidlertid så store at Statoil valgte å bruke en sjøbunnsbasert borerigg.

Statoil foretok en grundig markedsundersøkelse som viste at det er flere tilgjengelige systemer for boring fra havbunnen, men bare et ble vurdert modent nok til å prøves ut på Luva.

Denne boreenheten, PROD (Portable Remotely Operated Drill), opereres av Benthic Geotech Pty Ltd i Australia. Det var første gang den ble brukt i atlantisk farvann.Null skader

Erfaringene Statoil fikk etter undersøkelsene og boringen på Luva viser at alle forventninger til effektivitet, produksjon og resultater ble oppnådd eller bedre.

Statoil mener det er klare helse-, miljø- og sikkerhetsfordeler, HMS, ved å flytte hele boreprosessen ned på havbunnen.

All rørhåndtering og boring skjer fjernoperert uten fare for klemskader og fallende gjenstander.

Det bekrefter skadestatistikken: Benthic har operert denne enheten i andre farvann i ti år uten fraværsskader på personell.Skal prosjekteres videre

Statoil har tidligere i høst meddelt at de vil gå videre med å prosjektere Luva, sammen med feltet, Haklang, Snefrid og Asterix.

Utbyggingen er planlagt som en selvstendig utbygging med et feltsenter plassert ved Luva, med tilknytning til Haklang og Snefrid, mens Asterix som ligger 50 kilometer lenger ut kommer som en tie-back-løsning.

Etter hva Teknisk Ukeblad erfarer vurderer Statoil, som er operatør, en løsning med å bygge ut feltet med en Sevan-plattform med stive stigerør og tørre brønner.

Studiene for å finne riktig utbyggingsløsning er ventet klare i løpet av 2011.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.