OLJE OG GASS

– Statoil bør bytte med Petrobras

ETTERLYSER PLAN: Arild Nystad etterlyser en strategi for å sikre en norsk posisjon i Brasils oljeeventyr. Her fra Peregrino brønnhodeplattform B.
ETTERLYSER PLAN: Arild Nystad etterlyser en strategi for å sikre en norsk posisjon i Brasils oljeeventyr. Her fra Peregrino brønnhodeplattform B. Bilde: Maiken Ree
Maiken Ree
23. juni 2011 - 07:31

Petrobras’ ambisjon:

Innen ti år vil selskapet øke:

  • produksjonen fra dagens 2,7 millioner fat oljeekvivalenter per dag til 5,4 millioner fat
  • antall dypvannsborerigger fra fem til 53
  • forsyningsbåter og spesialskip fra 254 til 504.
  • produksjonsplattformer og flytende produksjonsenheter fra 41 til 84

Behovet for arbeidskraft vil øke fra 60.000 til over 100.000 i løpet av to til tre år.

I løpet av fem år planlegger Petrobras å investere hele 224 milliarder dollar innen leting og produksjon

CENPES, som er Petrobras sitt eget F&U senter, har nylig investert ca 4 milliarder kroner i en oppgradering og mer enn dobling av sine F&U fasiliteter til 300 000 m2

CENPES investerer årlig ca 5 milliarder kroner i F&U prosjekter hvor store andeler går til et utvidet nasjonalt F&U nettverk med alle universitetene

Brasil:

  • De nye subsalt-områdene i Santosbassenget har en forventet ressursbase på mellom 30 og 55 milliarder fat oljeekvivalenter
  • Det nye området kommer i tillegg til Camposbassenget hvor det har vært utvinningsaktivitet i flere år. Det er her blant annet Statoils Peregrino-felt ligger.


Norge må posisjonere seg for en storstilt satsing i Brasil, mener Arild Nystad i konsulentselskapet PetroManagement.

– Brasil vil i løpet av de neste fem årene bli verdens ledende offshoresektor, sier Nystad til Teknisk Ukeblad.

Enorme mengder petroleumsressurser og storstilte investeringsprogram har ført til en nærmest klondykestemning i landet.

Helge Lund: Slik skal Statoil vinne i Brasil

Må gjøre det attraktivt

Arild Nystad i PetroManagement
IKKE GRATIS: For å sikre en norsk posisjon i Brasil, bør vi tilby noe tilbake, mener Arild Nystad. NTNU
– Et sterkt industrielt samarbeid mellom Norge og Brasil er både nyttig og ønskelig for begge land, mener Nystad, som blant annet har vært ressursdirektør i Oljedirektoratet.

Han mener at å få Petrobras tilbake på norsk sokkel ville være et veldig bra virkemiddel for å sikre et tungt industrielt samarbeid.

– Da må vi sørge for at det blir attraktivt for dem å komme. Jeg tror personlig ikke at Petrobras er interessert i å gå den lange veien gjennom letevirksomhet og søknader i vanlige runder. Da ser jeg muligheten for at Statoil kan bytte eierandeler i lisenser og endatil operatørskap som er interessante for begge parterl, forklarer Nystad.

Petrobras-sjefen: Brasil lærer av Norge

Reduserer Statoil

Det vil føre til at Norge øker mangfoldet av selskaper på sokkelen, samtidig som Statoil reduserer rollen som operatør og lisenseier av 75 til 80 prosent av alle felt på norsk sokkel.

– Konkurransesituasjonen på norsk sokkel i dag er dramatisk endret, etter sammenslåingen av Statoil og Hydro. Tidligere var det en sunn teknologikonkurranse mellom Saga, Hydro og Statoil. Småselskapene på norsk sokkel kan kun utfordre på letevirksomheten, ikke på utbyggingssiden. Også de store internasjonale selskapene som ExxonMobil, Shell og BP har for små andeler i lisenser til å kunne være en reell motvekt, sier Nystad.

Les også: Peregrino var svenneprøven

Må endre holdning

Nystad tror et bytte vil kunne gi langsiktig industriell gevinst for begge landene.

– Petrobras bør være ønsket fordi de har en kompetanse som norsk sokkel vil trenge. Vi må endre vårt ståsted fra å tenke at vi har noe å lære brasilianerne. Jeg har aldri sett en så god forskningsstrategi med den størrelsen på investeringer innen forskning og utvikling som Petrobras har, sier Nystad.

Les også: Brasil trenger norsk teknologi

Vurderer muligheter

– Statoil selger eierandeler og tar inn nye partnere der det kan bidra til økt verdiskapning. De siste to årene er det fullført mer enn 10 avtaler for både kjøp, salg og bytte av andeler i vår portefølje på norsk sokkel. Dette har gitt et positivt bidrag på kortsiktig og langsiktige produksjonsnivå og ressurstilgang, sier informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk jr.

Han understreker at Brasil er et svært attraktivt område for Statoil. Selskapet åpnet nylig Peregrino-feltet der de selv er operatør, og har en omfattende portefølje i landet.

Les også: Kronprinsen åpnet Peregrino-feltet

Positiv til Petrobras

Borten-Moe vil også ha Petrobras tilbake på norsk sokkel.

FOTO: Kjetil Malkenes Hovland. Kjetil Malkenes Hovland

Da olje- og energiminister Ola Borten Moe nylig besøkte Brasil, inviterte ministeren Petrobras til Norge hele tre ganger.

Borten Moe klarte også å presse inn et spontanmøte med tidligere president i Brasil, Luiz Inacio “Lula” da Silva, for å diskutere oljepolitikk mellom de to landene.

– Et av suksesskriteriene med vår egen sokkel er at samspillet mellom de internasjonale oljemiljøene har vært bra. Resultatet har vært bedre ressursutnyttelse, som igjen betyr høyere verdiskapning og bedre grunnrente for det norske samfunnet. Et selskap som Petrobras hadde vært spennende å få inn på vår egen sokkel, sier Borten Moe.

Les også:

Statoil på frierferd i Brasil

Statoil signerte avtale med Petrobras

Les mer om: