KRAFT

Statnett vil skyve på prosjekter for å spare penger

Og hindre unødvendig utbygging.

Bilde: Colourbox
Øyvind LieØyvind LieJournalist
1. sep. 2014 - 11:58

Det kom fram på et møte Statnett holdt på Gardermoen før helgen i forbindelse med oppstarten av arbeidet med neste års nettutviklingsplan.

Statnetts hovedbudskap var at de vil samarbeide tettere med sine brukere og andre berørte aktører for å se etter muligheter for å skyve på deler av sin prosjektportefølje for å bygge så kostnadseffektivt som mulig.

De mulige endringene vil skje innenfor de delene av prosjektporteføljen som ikke har fått endelig konsesjon for bygging.

Les også: Kraftbransjen etablerer eget sikkerhetsselskap

Økt prispress

Bakgrunnen er at Statnett har sagt at de skal investere 50-70 milliarder kroner de neste årene, og at flere prosjekter har blitt dyrere enn tidligere antatt.

Med dagens planer kan Statnetts utbyggingsvolum øke fra rundt 150 kilometer i 2014 til opp mot 300 kilometer i 2018, for så å falle raskt igjen, Det samme bildet går igjen når det gjelder utbygging og reinvesteringer i nettstasjoner.

Selskapets konserndirektør for teknologi og utvikling Håkon Borgen tror prispresset i bransjen vil forsterkes ytterligere i årene som kommer fordi leverandørene må utvide sin kapasitet raskt.

– Det er derfor viktig å legge til rette for en mer stabil og langsiktig oppdragsmengde. Hensynet til kostnadseffektivitet tilsier at porteføljen bør jevnes noe ut, og at noen prosjekter skyves på, var budskapet fra Borgen.

Les også: Sjekk hvordan Statnetts toppliner ises ned om vinteren

Stort sparepotensial

Han understreket samtidig at sparte kostnader i prosjektgjennomføringen vil kunne gi økte kostnader andre steder i samfunnet.

For eksempel hvis en utsettelse av et nettprosjekt forsinker en utbygging av et kraftverk, eller hvis manglende nettkapasitet gjør at kraftprodusentene får eksportert mindre kraft enn de ellers kunne gjort.

Besparelser ved å skyve på prosjekter må derfor veies mot disse økte kostnadene, slik at de samlede kostnadene for samfunnet blir så lave som mulig.

Borgen brukte linjen som bygges i Nord-Norge som eksempel. Linjen skal gå fra Ofoten til Hammerfest.

Men nord for Skaidi venter Statnett med å installere 420 kV til det er klart om kraftforbruket i petroleumsindustrien øker nok til å forsvare investeringen.

– Når vi holder igjen på kostnadssiden på denne måten, blir det store tall. Det er denne typen fleksibilitet vi leter etter, og da trenger vi hjelp fra dere, sa han.

Les også: Verdens største anlegg for offshore likestrøm har ankommet Haugesund

Økt åpenhet

Han understreket samtidig at målet er at nytt forbruk ikke skal forsinkes.

– Vi isolerer for 420 kV, men vi har en stasjon som ikke trenger å bygges fullt ut før vi vet mer. Så vi gjør ikke dette med tiltak som har lange ledetider, vi gjør det der ledetiden ikke gjør at nytt forbruk blir forsinket. Det er det som er utfordringen. Og hvis vi har gjort feil vurderinger, ønsker vi å vite det fra dere, sa han.

Under møtet la Statnett gjentatte ganger vekt på hvor viktig det er med innspill og medvirkning fra brukerne, og dette ble vel mottatt fra både representanter for den kraftkrevende industrien og kraftprodusentene.

Les også:

– Statoil bør etablere eget fornybarselskap

Lanserer verdens kraftigste overføringssystem for høyspent likestrøm

Verdens største solvarme-kraftverk griller fugler i luften  

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.