Statnett: Vi har ingen planer om å ta noen rolle i skottlandskabelen

LO-forbundet Industri Energi forventer at regjeringen avslår søknaden om å bygge kraftkabel til Skottland.

Statnett: Vi har ingen planer om å ta noen rolle i skottlandskabelen
I NVEs analyse skriver de at selv om en ny kraftkabel til Skottland er samfunnsøkonomisk lønnsomt, kan det føre både til økt strømpris (1-3 øre/kWh) og økt nettleie (0,4 øre/kWh.) for forbrukerne.  Bilde: Statnett

– Vi har ingen rolle i Northconnect-prosjektet. Vi er i ferd med å ferdigstille to nye forbindelser til henholdsvis England og Tyskland, og har ingen planer om flere forbindelser nå, sier Henrik Glette, kommunikasjons- og samfunnsdirektør i Statnett.