KRAFT

Statnett skrinlegger ledning

SA NEI: En kombinert kraftledning og sjøkabel fra Ørskog til Nyhamna ville gitt Ormen Lange bedre forsyningssikkerhet, men Shell ville ikke være med på et spleiselag.
SA NEI: En kombinert kraftledning og sjøkabel fra Ørskog til Nyhamna ville gitt Ormen Lange bedre forsyningssikkerhet, men Shell ville ikke være med på et spleiselag. Bilde: Anders J. Steensen
Mona Sprenger
25. mai 2010 - 10:06

Statnett har nå meldt fra til Olje- og energidepartementet (OED) at planene om en kombinert kraftledning og sjøkabel fra Ørskog til Nyhamna skrinlegges.

Ulønnsom

Årsaken er at det ikke er tilstrekkelig behov for den nye forbindelsen og at den ville ha blitt samfunnsøkonomisk ulønnsom, skriver Statnett i en pressemelding. Da konsesjonssøknaden ble innlevert i 2003, ble de samlede kostnadene for ledningen og kabelen anslått til noe over 500 millioner kroner.

Ville ikke bidra

Statnett søkte konsesjon på dette prosjektet i 2003 og fikk konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2004. Avgjørelsen ble imidlertid klaget inn for Olje- og energidepartementet av flere berørte. Etter noen måneder ba Statnett om at behandlingen av saken i departementet ble stilt i bero. Årsaken var at Ormen Lange-lisensen, som ville ha fått en langt høyere forsyningssikkerhet for strøm til Nyhamna med den nye forbindelsen, ikke var villig til å bidra til finansieringen.

Ikke nødvendig

Statnett har nå drøftet saken på nytt med Shell som operatør for Ormen Lange. Lisensen er fortsatt ikke innstilt på å bidra til finansieringen av ledningen og kabelen. Shell har gitt uttrykk for at anlegget på Nyhamna kan tåle den type strømbrudd det kan være risiko for.

Saken er også drøftet med Istad Nett som regional planansvarlig for kraftforsyningen i Møre og Romsdal. Statnett og Istad Nett er enige om at behovet for en slik ny forbindelse ikke er tilstrekkelig til å forsvare investeringskostnadene.

Venter på Ørskog- Fardal

En viktig medvirkende årsak til dette er at regionen vil få en vesentlig bedre forsyningssikkerhet for strøm når ledning fra Sogndal (Fardal) er bygget helt fram til Ørskog, i 2013 eller 2014.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.