Statnett skjerper etikk-kravene

Statnett skjerper etikk-kravene
ETISKE INNKJØP: Statnett har skjerpet kravene om at leverandørene ikke må bryte konkurransereglene. Bildet er fra leggingen av NorNed-kabelen. Bilde: Statnett

Alle selskapene har vært involvert i eller er under etterforskning for brudd på konkurransereglene. Derfor har Statnett sendt dem brev der de ber dem redegjøre for arbeidet de gjør for å forhindre at det skjer igjen.

Stiller krav

Bakgrunnen for saken er at Statnett i fjor vinter vedtok nye strengere etiske retningslinjer for sine leverandører.

Statnett har nå et eksplisitt krav til sine leverandører om at de ikke skal forårsake eller være en del av brudd på konkurranselovgivning som for eksempel ulovlig samarbeid om prising, ulovlig markedssamarbeid, markedsdeling eller annen form for atferd som medfører brudd på konkurranselovgivningenJuridisk direktør Astrid Skjønborg Brunt i Statnett
Krever tiltak ULOVLIG SAMARBEID: Statnett følger nøye med, men har ikke oppdaget å ha blitt utsatt for alvorlige forsøk på prisfiksing, ifølge selskapets juridiske direktør Astrid Skjønborg Brunt. Statnett

Krever tiltak

“Statnett trenger sikkerhet for rettferdig og konkurransebaserte priser på varer og tjenester levert til Statnett i eksisterende og fremtidige kontrakter", heter det i brevene, hvor Statnett ber om en oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk for å sikre at konkurranselovverket og Statnetts interne krav overholdes.

Alle selskapene svarer at de tar oppfølgingen av regelverket svært alvorlig.

Hos Nexans har for eksempel 120 medarbeidere deltatt i et fire timer langt kurs i regi av et advokatselskap som er spesialisert på området.

– I markedet vi opererer i er det begrenset konkurranse, noen vil kalle det et imperfekt marked. Ved ulovlige samarbeid blir prisene for høye. Vi vil oppnå riktige priser i våre investeringer, sier juridisk direktør Astrid Skjønborg Brunt i Statnett til Teknisk Ukeblad.Vil rydde opp

Hun har inntrykk av at enkelte av de store selskapene har brukt mye penger på å få stoppet ulovlig samarbeid i bransjen.

– Ulovlig samarbeid trenger ikke nødvendigvis være ledelsens ønske, det kan like gjerne være en uting som har skjedd nedover i organisasjonene, understreker Brunt.Ingen store saker

Statnett har ikke oppdaget at selskapet har blitt utsatt for omfattende og alvorlige forsøk på prisfiksing eller annet ulovlig samarbeid.

– Vi har ikke hatt noen anskaffelser som vi har hatt volum på som har vært så store at vi har krevd erstatning, sier Brunt.

Men EU-kommisjonen jobber med en sak om kartellvirksomhet blant sjøkabelprodusenter, og den saken følger Statnett nøye med på, understreker hun.

Les mer om: