KRAFT

Statnett nekter Norcem rabatt

Statnett vil ikke gi Norcems sementfabrikk i Kjøpsvik samme nett­rabatt som den i Brevik.

Norcems sementfabrikk i Kjøpsvik i Tysfjord kommune
Norcems sementfabrikk i Kjøpsvik i Tysfjord kommune Bilde: Norcem / Asgeir Kvalvik
Øyvind LieØyvind LieJournalist
13. juni 2012 - 13:41

NETTRABATT

  • En nedleggelse av kraftintensiv industri vil mange steder ha betydelige konsekvenser for lastflyten i nettet.
  • Betydelige samfunnsøkonomiske kostnader som blant annet økte flaskehalser og økt nettap, og økte investeringer for å transportere ut kraft vil bli konsekvensen dersom industri av en viss størrelse fases ut.
  • Den kraftkrevende industriens fleksibilitet bidrar til en stabiliserende effekt i kraftmarkedet. I perioder med høye kraftpriser vil industrikraft frigjøres og virke dempende på kraftprisen.
  • Et bortfall av industri vil kunne gi et mer volatilt kraftmarked med konsekvenser for både produsenter og forbrukere.

Kilde: Statnett

 

Statnett gir redusert nettleie til industri som har et uttak på minst 15 MW i 7000 av årets 8760 timer.

Norcem Kjøpsvik lager 500 000 tonn sement i året og er den dominerende kraftforbrukeren i Tysfjord kommune i Nordland.

De har ca. 7000 timers brukstid, men bruker normalt kun 11–12 MW, selv om produksjonsutstyret har en maksimalbelastning på 16 MW. Dermed nekter Statnett dem rabatt Norcems fabrikk i Brevik i Telemark kommer derimot innenfor statens grenser med god margin, og får rabatt.

Statnett tar altså ikke hensyn til at kraft er en like viktig innsatsfaktor ved begge fabrikkene.

Les også: Sementindustrien slipper sertifikatplikt

Urimelig

Norcem Kjøpsviks fabrikkdirektør, Asgeir Kvitvik, mener det er urimelig at ikke de to fabrikkene behandles likt, siden de produserer det samme.

– Vi ønsker samme vilkår som ved vår virksomhet i Brevik. Vi måles på effektivitet, på kostnader per tonn produsert sement. Forskjellsbehandlingen gjør at det dannes et skjevt bilde av vår effektivitet, sier Kvitvik.

Likebehandling

For Norcem Kjøpsvik nekter Statnett å fravike sin grense på 15 MW, selv om de overfor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har påpekt at fastsettelsen av grensen ikke er noen eksakt vitenskap.

«Når kriteriene først er fastsatt må alle søknader behandles likt. Hvis kriteriene kan tøyes fra sak til sak blir det vanskelig å håndtere likebehandling. Vi har tidligere gitt avslag på en søknad med omtrent samme effektuttak som Norcem Kjøpsvik», skrev Statnett i sitt svar til NVE, som har behandlet Norcems klage.

Les også:

Mindre utslipp av klimagasser 

Utreder CO2-fangst fra sementfabrikk

Prinsippsak

Fabrikken med sine 115 ansatte er hjørnesteinsbedriften i Tysfjord, som kun har om lag 2000 innbyggere.

I et brev til Statnett i fjor understreket Kvitvik at sement er et produkt i sterk internasjonal konkurranse, og at konkurransen er sterk også innad i konsernet.

Fabrikksjefen forteller at nettrabatten ville vært på 60 prosent, eller rundt to og en halv million kroner i året.

Bortfallet av dette fører ifølge Kvitvik ikke til noen fare for nedleggelse av fabrikken.

– Men vi er en liten bedrift som sliter med de vanlige rammebetingelsene. Det er klart at dette betyr noe for oss. Det bidrar til lønnsomheten, vi sliter i dag. Vi ligger såpass avsides til. Men det er prinsippet som er viktigst, mer enn selve pengene, understreker fabrikksjefen.

Les også: – Kritisk for nettet i nord

Gir Statnett medhold

Tidligere åpnet Statnett for at bedrifter som ikke oppfylte kriteriene, likevel kunne søke om å få industritariff. Men fra og med i år har Statnett sluttet å bruke skjønn i disse sakene, og tolker regelverket helt objektivt, noe NVE synes er helt greit.

Direktoratet viser til at nettselskapene selv har frihet til å fordele kostnadene på kundegrupper, så lenge det gjøres etter objektive og kontrollerbare kriterier.

Norcem har klaget NVEs avgjørelse inn for Olje- og energidepartementet.

Les også:

EU-regel truer nikkelverkets eksistens

Risikerer straff for energieffektivisering

Varsler klimakamp for industrien 

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.