KRAFT

– Statnett mangler beredskapsplaner

MANGLER BEREDSKAPSPLANER: Statnett får kritikk fra NVE for å mangle beredskapsplaner.
MANGLER BEREDSKAPSPLANER: Statnett får kritikk fra NVE for å mangle beredskapsplaner. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Øyvind LieØyvind Lie
24. feb. 2011 - 11:59

I en beredskapsrevisjon i november i fjor fant Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tre såkalte avvik. Avvik innebærer brudd på lover, forskrifter, konsesjoner og vedtak.

Målet med revisjonen var å finne ut hvordan Statnett oppfyller kravene i beredskapsforskriften, spesielt med tanke på reparasjonsberedskap i ekstraordinære situasjoner.

Les også:

Mangler planer

Rapporten avslører at Statnett mangler konkrete planer for gitte kritiske hendelser.

“Videre er kvalitetssystemet av en slik art at det er vanskelig å se hvilke planer og tiltak som faktisk foreligger, noe som igjen vanskeliggjør gjennomføring av tilsyn”, heter det i tilsynsrapporten, som ble ferdig utarbeidet 7. februar.

Blant annet mangler Statnett plan for å ta i mot bistand og ressurser fra utlandet dersom det skulle bli nødvendig.

Statnett får frist til å rette opp i dette innen 1. april, eller eventuelt ha utarbeidet en plan for hvordan forholdet skal rettes opp.

Les også: – Ikke bruk statens penger på tre-etanol

Mangler oversikt

Et annet avvik NVE påpeker er at Statnett “mangler en fullstendig oversikt over reservedeler, reparasjonsutstyr og øvrige ressurser som er nødvendig for å gjenopprette funksjon på en sikker og effektiv måte”.

NVE påpeker at de er kjent med at Statnett er i ferd med å kontrollere og oppdatere sine lageroversikter for å skaffe seg fullstendig oversikt over reservedeler og reparasjonsutstyr.

“Dette er et viktig arbeid som må videreføres rutinemessig”, skriver NVE.

Statnett må legge fram en foreløpig oversikt over kritisk materiell innen 1. juni. En endelig kvalitetssikret oversikt må ferdigstilles innen utgangen av året.

Les også: Utvider Ekofisk for 65 milliarder

Mangler analyser RETTER OPP: Konserndirektør Øivind Rue sier Statnett vil rette opp i beredskapsavvikene som NVE påpeker. Statnett

Mangler analyser

Det tredje avviket Statnett refses for er manglende oppdatering av sine risiko- og sårbarhetsanalyser.

Hvis ikke avvikene rettes, truer NVE med tvangsmulkt. Men Statnett vil rydde opp.

– Det blir påpekt noen forbedringsområder for Statnett. De vil vi ta tak i. Vi tar beredskapsarbeidet svært høytidelig og vi anstrenger oss kontinuerlig for å bli enda bedre på det vi gjør, uttaler konserndirektør Øivind Rue til Teknisk Ukeblad.

Han sier Statnett har styrket det operative beredskapsarbeidet og rustet opp sin beredskapsseksjon betydelig det siste året.

– Vi er også av den oppfatning at vår håndtering av feil i nettet de seneste ukene viser at vi kan håndtere feilsituasjoner raskt og effektivt, sier han.

Kontinuerlig arbeid

– Stemmer det at Statnetts beredskapsplan mangler konkrete planer for gitte kritiske hendelser?

– Statnett arbeider med forbedringer av risiko- og sårbarhetsanalyseanalyser (ROS) og beredskapsplaner. Dette er en del av et kontinuerlig arbeid, og det skjer uavhengig av revisjonen. Statnett vil alltid være i prosess med å utbedre og oppdatere ROS-analyser og beredskapsplaner.

Rue understreker også at Statnett selv har identifisert “et visst forbedringspotensial” når det gjelder oversikt over reservedeler og reparasjonsutstyr.

– Kommer dere til å følge opp NVEs krav om lukking av avvikene?

– Dette er i høyeste grad fornuftige og riktige forbedringer som vi selvsagt vil iverksette innenfor de frister som vi har.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.