KRAFT

– Statnett må kontrolleres

OMSTRIDT: Like før sommerferien sa regjeringen ja til å bygge den omstridte kraftledningen gjennom Hardanger. Det har vakt debatt.
OMSTRIDT: Like før sommerferien sa regjeringen ja til å bygge den omstridte kraftledningen gjennom Hardanger. Det har vakt debatt. Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
21. juli 2010 - 12:38

Han har beregnet den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av kraftlinjen ” Sima- Samnanger”, for Den Norske Turistforeningen.

Og han reagerer kraftig på at regjeringen nå har gitt klarsignal for å bygge den omstridte kraftlinjen.

– En står i fare for å rasere Hardanger, mener Strøm, som heller hadde sett at den kraftkrevende industrien på Husnes og Karmøy hadde blitt lagt ned.

– Ja, da ville kraftsituasjonen i Bergensområdet bli en helt annen, utslippe av CO2 fra de kraftkrevende industribedriftene på Karmøy og Husnes ville gått ned og norsk økonomi hadde også blitt mer lønnsom, sier professoren, som spør om Statnett har tatt hensyn til at etterspørselen etter kraft avhenger av kraftprisen.

- Når den blir høy så går etterspørselen etter kraft ned spesielt i de kraftkrevende industriene på Sør-Vestlandet. Har Statnett vurdet nedleggelse av disse bedriftene og bruk av denne kraften i kabler til Trollfeltet og til å forsyne Bergensområdet?KONTROLL: - Jeg overbevist om at Statnett trenger en kontroll også, som er basert på en oppdatert samfunnsøkonomisk kompetanse, sier professor Steinar Strøm.
Krever bedre forklaring Professor Steinar Strøm. Mona Sprenger

Krever bedre forklaring

I vinter hadde vi hele 1400 timer i Bergen hvor en enkelt feil ville slått ut en linje. Nesten halve Bergen kunne blitt mørklagt.

– Er dette en akseptabel situasjon for Bergensområdet?

– Nei, men jeg vil gjerne sjekke observasjonene og hva denne situasjonen kan skyldes.

Statnett hevder at toget har gått for et spenningsforsterkningsanlegg i Samnanger, som de mente ville være tilstrekkelig i 2006. For å gjøre spenningsforsterkninger må de koble ut en linje, noe som ikke er mulig med dagens strømsituasjon i Hordaland.

– Det høres merkelig ut, for i 2006 var spenningsforsterkningsanlegget det klart mest lønnsomme alternativet, gitt et kraftvarmeverk på Mongstad. Dette kraftverket har kommet, i tillegg har Bergen fått fjernvarmeanlegg, så her må Statnett komme opp med en bedre forklaring om hva de sa i 2006.

UIønnsom

Strøm skriver i et innlegg at en Statnetts egen nytte-kostnadsanalyse viser at en høyspentledning gjennom Hardanger rett og slett vil være ulønnsom.

De siste tallene fra Statnett er at den samfunnsøkonomiske verdien på Sima-Samnanger bygget som luftledning varierer mellom minus 109 og pluss 592 millioner kroner, avhengig av kraftprisen.

Har du noen kommentar til det?

– Hvilken kraftpris er det de da snakker om? Den eneste aktuelle prisen i det nordeuropeiske markedet som bør gjelde for alle kraftkunder på Vestlandet, også for den kraftkrevende industrien.

Strakstiltak

Statnett gjennomfører nå en rekke strakstiltak for å bedre situasjonen for kommende vinter. Ett av tiltakene er å begrense nytt kraftforbruk.

Er dette et tiltak som Bergensregionen kan leve med over tid?

– Ja, en bør la kraftprisene stige slik at etterspørselen reduseres, dernest bør en la Trollfeltet enten bli forsynt med gasskraft som nå,eller med el-kabler fra Karmøy og Husnes.

Advarer mot elektrifisering

Strøm er svært kritisk til at sokkelen skal elektrifiseres.

– Denne elektrifiseringen av sokkelen er lønnsom dersom karbonprisen er omtrent 15 ganger dagens karbonpris, og kanskje mer når man trekker inn de ikke prissatte verdiene knyttet til raseringen av Hardanger.

Hva bygger du disse tallene på?

– Anslag på kostnadene ved å legge el-kabler til Troll. Samt kraftpriser og dessuten de ikke-prisssatte virkningene av å rasere Hardanger, som vil øke kostnadene ytterligere.

Et annet strakstiltak er at kraftvarmeverket på Mongstad øker sin produksjon, for å sikre bergensregionen. Og reservekraftverk. Er det en bedre løsning enn kraftlinjer gjennom Hardanger?

– Ja.

Kontroll av Statnett

Professoren mener at Statnetts fremtidige nytte-kostnadsanalyser bør kvalitetssikres av Finansdepartementet.

– Dette er nå tilfellet for alle offentlige prosjekter med investeringer over 50 millioner kroner. Statnett har blant annet vært unntatt fra denne kontrollen. Etter å ha lest vedleggene til konsesjonssøknaden til Statnett er jeg overbevist om at Statnett trenger en kontroll også, som er basert på en oppdatert samfunnsøkonomisk kompetanse.

Les mer om: