KRAFT

Statnett lar utlandet vente

Statnett vil utsette byggingen av kraftledninger til utlandet. Energi Norge frykter det vil gi store svingninger i strømprisen.

MYE Å SPARE: Vedlikehold og investeringer kan lønne seg på lang sikt.
MYE Å SPARE: Vedlikehold og investeringer kan lønne seg på lang sikt. Bilde: Terje S. Knudsen/Hydro
Per-Ivar NikolaisenPer-Ivar Nikolaisen
30. nov. 2011 - 12:58

Byggingen av nye kraftforbindelser til Sverige, Tyskland og England utsettes med opptil tre år, viser Statnetts nettutviklingsplan for 2011 som ble lagt frem onsdag. Samtidig blir kabelen NorNed2 til Nederland utsatt på ubestemt tid.

TU2011102520110930-TU-aukelont-0175612_53_56 1110251200.jpg Statnett understrekte likevel på pressekonferansen i Bergen at det er nødvendig å øke utvekslingskapasiteten mot andre land både for å sikre energitilgang i tørre år og sikre avsetning av overskuddskraft i våte år.

– Vi må sikre at strømmen er der både i vonde og gode tider, altså i tørre og våte perioder, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Han viser til at det norske kraftsystemet er 99 prosent basert på vannkraft, og peker på at Norge de to siste årene har opplevd både et kraftunderskudd på 20 terrawattimer og et overskudd på 20 terrawattimer.

Statnett: Vil bruke 50 milliarder på ti år

Spår store svingninger

Energi Norge reagerer kraftig på utsettelsen i utbyggingen av utenlandsforbindelsene, og hvordan Statnett har endret sine planer fra ett år til et annet.

– Beskrivelsene av behovet for mer utveksling med utlandet henger dårlig sammen med utsettelsene, sier Ulseth som er bekymret for forsyningssikkerheten.

Han peker på at det norske kraftmarkedet blir stadig mer integrert med det europeiske. De to siste vintrene har vi vært avhengige av betydelig import, grunnet lite nedbør og streng kulde. Det har gitt store prissvingninger, fra 5 øre per kilowattime på det laveste til nærmere 90 øre på det høyeste i år.

Energi Norge mener flere kabler fra utlandet vil gi mer stabile strømpriser og mindre fare for en anstrengt kraftsituasjon. Samtidig vil utbygging av mer uregulerbar vindkraftproduksjon både i Norge og Europa øke behovet for utveksling.

Les også: Energieffektivisering kan gi priskollaps

Tøffe prioriteringer

Statnett vil bruke mellom 40 og 50 milliarder kroner de neste ti årene på å bygge ut og oppgradere sentralnettet. Ambisjonen er at et kraftig forbedret strømnett skal stå ferdig i 2030. Et av hovedmålene er å utjevne de tidvis store prisforskjellene på strøm, men også å bidra til å nå ambisiøse klimamål gjennom å bringe ny fornybar energi ut til forbrukerne.

Konserndirektør for strategi og samfunn i Statnett, Gunnar Løvaas, forklarer at selskapet har måttet prioritere tøft i porteføljen i den nye planen, og at det derfor har blitt utsettelser.

– Vi har lagt vekt på forsyningssikkerhet. Vi vil ferdigstille innenlandske nettoppgraderinger før det er rom for ytterligere kabler til utlandet.

Les også: FoU skal gi enklere nettdrift

Lange prosesser

Statnett peker på at saksbehandlingen før man kan stikke spaden i jorden er blitt langt mer omfattende enn tidligere.

– Vi har opplevd prosessene som stadig mer tidkrevende. Vi blir bedt om å utrede stadig flere forhold og alternativer, sier Løvaas.

Den lange prosessen rundt den omstridte kraftledningen gjennom Hardanger taler for seg. Han viser også til hvordan Statnett for kraftledningen Ørskog – Fardal har planlagt 1000 kilometer med alternative ledninger.

– Slikt binder opp mye ressurser, sier Løvaas.

 

Lang saksbehandling

Energi Norge mener at det største hinderet for største barrieren for å få fortgang i nettprosjektene, er at konsesjonsprosessene tar for lang tid. I dag tar den ordinære konsesjonsbehandlingen som regel flere år. I tillegg kommer en like langvarig klagebehandling på toppen.

– Vi trenger en reform av konsesjonssystemet som hindrer dobbeltarbeid og trenering av prosessene, samtidig som berørte parter gis god anledning til å bli hørt. Det er viktig at regjeringens nettmelding, som er varslet å komme i år, legger til rette for dette, sier administrerende direktør Ulseth.

Les Statnetts Nettutviklingsplan her.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.