Statnett justerer prisområdegrense, men det løser ikke utfordringene med kraftnettet

Mel kraftverk i Sogndal har produsert kraft for Vest-Norge, men fått betalt prisen på kraft til Midt-Norge. Den er langt lavere. I juni endret Statnett grensen for prisområdene.

Statnett justerer prisområdegrense, men det løser ikke utfordringene med kraftnettet
Mel kraftverk ligger i Sogndal kommune i Vestland fylke og ble åpnet i 1989. (Foto: Sogn og Fjordane Energi) Foto: Sogn og Fjordane Energi

Mel kraftverk, som før 13. juni lå i prisområdet NO3 (Midt-Norge), er nå en del av NO5 (Vest-Norge). For eieren av kraftverket betyr dette økte strøminntekter.