KRAFT

Statnett foreslår mer gasskraft i Finnmark

Vil ha to nye gasskraftturbiner på Melkøya for å bedre forsyningssikkerheten i Nord-Norge.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
13. apr. 2012 - 07:20
Vis mer

Forsyningssikkerheten for kraft i Nord-Norge er dårlig, og ventes å bli enda verre de nærmeste årene på grunn av økt aktivitet i industrien og i petroleumssektoren.

Den planlagte 420 kV-linjen mellom Ofoten og Balsfjord kan ifølge Statnett ikke være klar før i 2016.

«I mellomtiden kan en utvidelse av antall gassturbiner i Hammerfest LNG være gunstig for forsyningssikkerheten i området», konkluderer Statnett i en samfunnsøkonomisk analyse av Ofoten-Balsfjord-linjen.

I dag består Statoils gasskraftverk av fem gassturbiner med varmegjenvinning. De har en samlet installert effekt på 229 MW elektrisk kraft.

Les mer: Dårlig forsyningssikkerhet i nord

– Kritisk for nettet i nord 

Article1202_Image1932.jpg

Problemturbiner

Statoil har hatt store problemer med å holde de fem turbinene i drift.

«Vedlikeholdsbehovet av turbinene Hammerfest LNG er større enn ventet, og anleggene er avhengige av 50 MW forsyning fra sentralnettet omkring 80 prosent av tiden», skriver Statnett i sin analyse.

«En utvidelse av antall turbiner på Hammerfest LNG er derfor et godt kortsiktig tiltak i nettet», heter det videre.

Men kapasiteten i nettet vil fremdeles være anstrengt, og det vil fremdeles være behov for nettforsterkninger, ifølge Statnett, som i notatet understreker at bygging av flere gassturbiner på Hammerfest LNG er «utenfor Statnetts beslutningsmandat».

Men to nye turbiner på til sammen 100 MW vil betraktelig redusere risikoen for å koble ut Hammerfest LNG og Finnfjord Smelteverk i anstrengte forsyningssituasjoner, skriver Statnett.

Les også: Statoil vil ikke bruke Melkøya som kraftreserve

Gir økte utslipp

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, er ikke begeistret for forslaget.

– En utvidelse av gasskraftverket på Snøhvit vil føre til en sterk økning i klimaforurensningen fra anlegget og gjøre det vanskeligere for Norge å nå sine klimamål. Problemene man har bør i stedet løses gjennom å utsette Goliat-prosjektet og tog 2 på Snøhvit, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han viser til at kraftlinjen mellom Balsfjord og Hammerfest medfører store naturinngrep i sårbare og verdifulle områder.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Hvis gasskraftverket utvides i påvente av linjen, risikerer vi å stå igjen med både økte utslipp og et massivt naturinngrep. Myndighetene må i stedet kreve at Statoil pålegges å fjerne CO2 fra Snøhvitanlegget. De deponerer allerede en del CO2 som de skiller ut fra gassen de tar opp i dag, sier han.

Article1202_Image1934.jpg 

Ingen planer

Statoil har i dag en utslippstillatelse på 900 000 tonn CO2 per år for de fem turbinene.

Muligheten for kraftimport, spesielt under snøsmeltningen i Finnmark, har redusert dette behovet, slik at utslippene i toppåret 2010 var om lag 770 000 tonn CO2, ifølge Statoil.

Pressetalsmann Ole Anders Skauby i Statoil svarer følgende på spørsmål om hvorvidt det er aktuelt for selskapet å bygge to nye gassturbiner for å bedre forsyningssikkerheten i Finnmark.

– Hammerfest LNG har ingen konkrete planer om å installere nye gassturbiner.

– Har Statnett fremmet dette ønsket overfor dere?

– Det er ukjent for dem jeg har vært i kontakt med internt at Statnett har fremmet et slikt ønske til Statoil, sier Skauby.

– Hvor mye ville det koste å bygge nye turbiner?

– Statoil har vurdert å installere én ny gassturbin for å øke regulariteten på kraftvarmeverket, men har ingen konkrete planer for dette nå. Kostnadsestimatet var i størrelsesorden 1 milliard kroner.

Les også: Nesten 3000 tonn CO2 fra Statnetts gasskraftverk

Hemmelig gasskraftavtale sikret strøm i nord 

Innkjøringsproblemer

– Hvorfor er vedlikeholdsbehovet ved kraftverket på Melkøya større enn ventet, slik at dere må ta kraft fra landnettet?

– Fram til nå har driftserfaringene dannet grunnlaget for flere forbedringstiltak, også for kraftvarmeverket. Tiden for import fra nettet blir mindre etter hvert som forbedringene gjennomføres, sier Skauby.

Han kan ikke bekrefte Statnetts påstand om at 50 MW er ute 80 prosent av tiden.

– Vi vet ikke hvilken periode Statnett legger til grunn for sitt utsagn. Vi har i perioder hatt høyt behov for import, men jobber hardt for å redusere varigheten av slik import. Vi ligger under 80 prosent. Statoil jobber kontinuerlig sammen med Statnett for å finne gode løsninger på kraftsituasjonen i området, sier Skauby.

Article1202_Image1937.jpg

– Ikke noe forslag

Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett vil ikke bidra til å hausse opp konklusjonene i selskapets egen analyse.

– Du må ikke lese dette som et forslag fra Statnett om nye gassturbiner i Hammerfest. Vi har imidlertid ansvar for å påpeke at dette ville være fordelaktig for forsyningssikkerheten, sier han.

– Er ikke dette feil vei å gå, siden gasskraften øker Norges CO2 -utslipp?

– Statnett arbeider for å etablere en ny 420 kV-kraftledning fra Ofoten til Hammerfest så raskt som mulig. Det er en langsiktig løsning som legger til rette for styrket forsyningssikkerhet i Nord-Norge. Den gjør det også mulig å redusere CO2-utslippene fra eksisterende og planlagt petroleumsvirksomhet i regionen. Vi har ikke til hensikt å etablere gassturbiner i denne regionen, sier Løvås.

Stille

Olje- og energidepartementet ønsker ikke å si hva de mener om mer gasskraft på Melkøya.

De viser til at Statnetts rapport er en del av NVEs grunnlag for å behandle Statnetts søknad om å få bygge Ofoten-Balsfjord-linjen.

Dette vedtaket vil etter all sannsynlighet bli klaget inn til OED, som må fatte en avgjørelse i saken.

– Departementet ønsker derfor ikke på dette tidspunkt å kommentere de vurderinger som er lagt til grunn i konsesjonssøknaden, opplyser kommunikasjonsrådgiver Lise Rist i OED.

Les også:  Statnett får bruke reservekraftverkene

900 kulturminner langs Balsfjord-Hammerfest-linjen

– Snøhvit er verdens beste LNG-fabrikk

Melkøya kan elektrifiseres 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.