Statnett bruker mer CO2 for å skåne klimaet

Svovelheksafluorid, SF6, brukes som isolator i trafostasjoner. Som klimagass er den 23.500 ganger kraftigere enn CO2. Statnett prøver ut ny teknologi som kutter klimafotavtrykket med mer enn 98 prosent.

Statnett bruker mer CO2 for å skåne klimaet
Guilhem Blanchet viser prinsippet for et GIS-anlegg. Ytterrøret er blått, maksimalt ni meter langt. Mellom hver er det pakninger og kontaktpunkter. Oppdelingen er gjort for å redusere lekkasjene ved en eventuell skade. Gassen skal ikke bare være elektrisk isolerende, den skal også isloere ytterrøret mot varmen fra kontaktpunktene. Foto: Joachim Seehusen

Svovelheksafluorid, SF6, brukes som isolator i trafostasjoner. Som klimagass er den 23.500 ganger kraftigere enn CO2 og er den største enkeltkilden av klimautslipp fra Statnetts virksomhet. Nå vil Statnett erstatte klimaverstingen med en nyutviklet gass som består av 82 prosent CO2, 13 prosent O2 og 5 prosent fluornitril.