Statnett

Statnett bruker mer CO2 for å skåne klimaet

Svovelheksafluorid, SF6, brukes som isolator i trafostasjoner. Som klimagass er den 23.500 ganger kraftigere enn CO2. Statnett prøver ut ny teknologi som kutter klimafotavtrykket med mer enn 98 prosent.

Guilhem Blanchet, Statnett, SF6-fritt anlegg,
Guilhem Blanchet viser prinsippet for et GIS-anlegg. Ytterrøret er blått, maksimalt ni meter langt. Mellom hver er det pakninger og kontaktpunkter. Oppdelingen er gjort for å redusere lekkasjene ved en eventuell skade. Gassen skal ikke bare være elektrisk isolerende, den skal også isloere ytterrøret mot varmen fra kontaktpunktene. (Foto: Joachim Seehusen)
420 kV felt med GIS uten SF6, som er erstattet med en blanding av 82 prosent CO2, 13 prosent O2 og 5 prosent fluornitril. Kan, som første, bli installert i trafostasjon på Hamang i Bærum i 2022.
Skissen viser hvordan GE ser for løsningen der SF6 er byttet mot en blanding av CO2, O2 og fluornitril. Om dette lykkes vil klimafotavtrykket bli kraftig redusert. (Bilde: Statnett)
Guilhem Blanchet, Statnett
Guilhem Blanchet forklarer prinsippene bak en høyspent trafostasjon, og hvorfor klimaverstingen SF6 til nå har vært nærmest uunngåelig i stasjoner i tettbygde strøk. (Foto: Joachim Seehusen)
Her, i et uavhengig laboratorium i Lyon skal siste test skje i januar. Om GEs nye anlegg består varmetesten blir trafostasjonen på Hamang en mindre belastning på klimaet. (Foto: Statnett)

Svovelheksafluorid, SF6, brukes som isolator i trafostasjoner. Som klimagass er den 23.500 ganger kraftigere enn CO2. Statnett prøver ut ny teknologi som kutter klimafotavtrykket med mer enn 98 prosent.

Svovelheksafluorid, SF6, brukes som isolator i trafostasjoner. Som klimagass er den 23.500 ganger kraftigere enn CO2 og er den største enkeltkilden av klimautslipp fra Statnetts virksomhet. Nå vil Statnett erstatte klimaverstingen med en nyutviklet gass som består av 82 prosent CO2, 13 prosent O2 og 5 prosent fluornitril.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå