– Statlige trygdeutgifter må ned

– Statlige trygdeutgifter må ned
FLERE I JOBB:- Statlige utgifter, for eksempel til trygdede, må ned dersom myndighetene skal kunne prioritere store og viktige samferdselsprosjekter i sterke grad enn nå, sier sjeføkonom i DNBNOR Markets, Øystein Dørum. Bilde: Truls Tunmo

Han mener dessuten at norske myndigheter underprioriterer de viktigste samferdselsprosjektene.

– I Norge er det manglende evne til å skjære igjennom politisk for å prioritere de viktigste og største samferdselsprosjektene. Veipolitikken i for stor grad basert på lokalpolitiske hensyn, sier Dørum til Teknisk Ukeblad.Enorme investeringsbehov

Tidligere i dag deltok han på et KS-seminar om hvordan man kan løse investeringsbehovet for samferdsel.

Behovene for både bedre og flere veier i pressområdene, samt et dobbelt så godt kollektivtilbud er presserende.Må bygge større veier

Analyser som ble presentert ved seminaret, viser blant annet at dagens køtid med bil fra Asker til Oslo på 70 minutter i rushtiden, vil øke med en halv time i løpet av få år.

Det kom også frem at økt kollektivsatsing vil kunne spare samfunnet for om lag 150 milliarder kroner over en 20-års-periode, og at veiene i pressområdene må bygges ut.

Men store og nødvendige prosjekter er foreløpig ikke tilgodesett med finansiering. Dette gjelder for eksempel disse prosjektene:

  • Kolsåsbanen til to milliarder kroner
  • Fornebubanen til fem milliarder kroner
  • Ahusbane til fire milliarder kroner
  • Ny Oslo-tunnel til 10 milliarder kroner


– Statlige utgifter må ned

Øystein Dørum mener staten må prioritere annerledes for å kunne bruke mer penger på samferdselsprosjekter.

– Det er en realitet at helsestandarden har gått opp. Dessuten trygder vi stadig flere. Statens utgifter kunne ha vært lavere dersom flere hadde vært i jobb. Det er ikke handlingsregelen det er noe feil med, staten bruker penger nok, hevder Øystein Dørum.Les mer om: