NYHETSBREV

Statlige overskuddsmasser ødela de privates marked

Kan Statens vegvesen pøse pukkmasser de ikke har bruk for til egen vegbygging ut i markedet, og ødelegge næringsgrunnlaget for de private pukkverkene?

Bjarne Faureng viser at også lokalavisen fikk med seg at Statens vegvesen fikk et stort overskudd av stein etter E18-utbyggingen. (Foto: Jarle Skoglund)
Bjarne Faureng viser at også lokalavisen fikk med seg at Statens vegvesen fikk et stort overskudd av stein etter E18-utbyggingen. (Foto: Jarle Skoglund)
Jarle Skoglund
29. aug. 2013 - 10:30

Spørsmålet kommer fra eier og daglig leder i Mona Sand og Singel, Bjarne Faureng, som mener at vegvesenets håndtering av store mengder overskuddsmasser var med på å ødelegge det lokale markedet for pukkprodukter i Indre Østfold i en toårsperiode fra 2010 til 2012.

Historien startet med at Statens vegvesen overlot14 000 lastebillass med overskuddsmasser, mellom 400 000 og 600 000 tonn, fra byggingen av E18-strekningen Askim – Knapstad til Peab, etter at selskapet var tildelt hovedentreprisen på Fv 115 utenfor Askim.

Totalt utgjorde dette en hel årsproduksjon i et gjennomsnittlig stort privat pukkverk.  Ifølge Bjarne Faureng fikk Peab disse overskuddsmassene gratis.

Les også: Stadig mindre pukk- og grusreserver

Ga røde tall

- Hva skjer i et lokalt marked når det kommer så mye masser ut, som her i Indre Østfold, spør Faureng.  Jeg har drevet denne virksomheten i over 40 år, men har aldri opplevd at hele markedet ble borte slik det har vært etter at de store overskuddsmassene ble overlatt til Peab. Resultatet for oss ble røde tall og vi måtte legge ned vårt ene produksjonssted for pukk. . Vi konsentrerer oss nå om drift og uttak i Torperudåsen.

- Dette er en direkte konsekvens av Statens vegvesens handlemåte. Selv hevder de, og med rette, at de står fritt til å bruke overskuddsmasser fra ett, av egne anlegg, til et annet.  En regel de selv bryter, når de tilbyr overskuddsmasser til en privat entreprenør på denne måte, i direkte konkurranse med lokale pukkprodusenter. Hadde vegvesenet solgt massene til et mellomledd kunne det vært greit, men når de gir massene gratis til en aktør, så får det en direkte konkurransevridende effekt. Dessuten har vegvesenet brukt skattebetalernes penger på en måte som gjør at de i tillegg gir bort store statlige verdier. 

- Private pukkleverandører utsettes for en konkurranse de ikke kunne forutse og med mulighet for å konkurrere med. Private pukk leverandører investerer store summer i sine produksjonsanlegg, og trenger en viss forutsigbarhet om forventet tilbud og etterspørsel, påpeker Faureng.

Les også: Spesialpukk skal gi veier helt uten telehiv

Gikk til Konkurransetilsynet

Bjarne Faureng mente at forholdet burde være noe for Konkurransetilsynet å se på, og rapporterte med spørsmål om en offentlig aktør bør opptre på denne måten i konkurranse med det private markedet. Men etter flere runder og mye korrespondanse i vinter og vår, avviste Konkurransetilsynet å se på saken under henvisning til at klagen ikke påviste at Statens vegvesen hadde brutt noen konkrete lover eller forskrifter.

- Konkurransetilsynet mente at Svv ikke hadde solgt overskuddmasser.  Og det er for så vidt riktig, siden Peab gratis fikk disponere store mengder sprengstein som de fritt kunne produsere og levere som kult, pukk eller subus til hvem det måtte være. Dette var greit for Konkurransetilsynet.

- Konkurransetilsynets direktør har tidligere uttalt at de ikke har noen virkemidler å bruke overfor andre offentlige etater, så det er nok en av grunnene til at de ikke ville se på de uheldige sidene ved saken. Noe de burde ha gjort, mener Bjarne Faureng.

Konkurransetilsynets avvisning av klagen ble før sommerferien anket til Næringsdepartementet. De har bekreftet at de vil vurdere lovanvendelsen i saken, men har i skrivende stund ikke ferdigbehandlet den.

Les også: Slik bygges Norges nye praktgate

Vegvesenet: – Dreier seg om noen lastebillass

– Som offentlig etat har Statens vegvesen strenge lover og regler å forholde seg til, noe som også gjelder håndtering av overskuddsmasser.

Det sier prosjektleder for E18-utbyggingen i Østfold, Elin Bustnes Amundsen. Hun forteller at de er kjent med at Faureng har kontaktet Konkurransetilsynet fordi Statens vegvesen skal ha gitt bort overskuddsmasser til Peab som skal ha solgt massene videre.

– Statens vegvesen har et overskuddslager av stein på Jaren som Statens vegvesen har brukt på våre anlegg, blant annet fylkesveg 115 Vamma–Ringnesdalen. Massene på Jaren er et overskuddslager fra forrige parsell Krosby–Knapstad som vi skal bruke også i videre bygging av vegen Knapstad–Retvet. Dette er Statens vegvesens eiendom og kan disponeres som Statens vegvesen ønsker.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Statens vegvesen ble gjort kjent med at Peab solgte masser ut av anlegget etter at konkurransetilsynet hadde mottatt klage fra Faureng. Da dette ble gjort kjent for Statens vegvesen, ble Peab kontaktet umiddelbart og salget stanset. Etter det Statens vegvesen har fått opplyst fra Peab gjelder det noen få lastebillass, sier Elin Bustnes Amundsen.

Les også: Tror på gode tider for ingeniørene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.