Statlige byggherrer sammen om bedre metoder for grunnstabilisering

De som skal forbedre teknologien for grunnstabilisering er et konsortium bestående av firmaene Multiconsult, Cautus Geo og Norcem.

Særlig der det er kvikkleire i grunnen kreves det ekstra stabiliserende tiltak, som bidrar til store CO2-utslipp.
Særlig der det er kvikkleire i grunnen kreves det ekstra stabiliserende tiltak, som bidrar til store CO2-utslipp. Foto: NGI
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
3. nov. 2020 - 09:33

– Vi ser frem til samarbeidet med dette teamet, sammen skal vi jobbe frem nye metoder for å redusere klimautslipp i anleggsbransjen, sier Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi håper på banebrytende resultater som kan benyttes i fremtidige bygg- og anleggsprosjekter, enten det gjelder vei, jernbane eller bygg!

 

Det statlige samarbeidsprosjektet KlimaGrunn har som mål å redusere bruken av kalk og sement i grunnstabilisering. KlimaGrunn inngår nå et innovasjonssamarbeid med Multiconsult, Cautus Geo og Norcem. Det er satt av ca. 11 millioner kroner til utviklingsarbeidet, med støtte fra Innovasjon Norge.

Konsortiet skal jobbe med å utvikle nye metoder for å måle styrken i stabilisert leire. Klarer man å forbedre teknologien rundt å stabilisere leirgrunn ved hjelp av kalksementpeler, kan man redusere klimagassutslippene betraktelig, samtidig som det kan være store beløp å spare .

Bruker store mengder kalk og sement

Eivind Schnell Juvik i Statens vegvesen er geotekniker og prosjektleder for KlimaGrunn <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Eivind Schnell Juvik i Statens vegvesen er geotekniker og prosjektleder for KlimaGrunn Foto:  Statens vegvesen

– Krevende grunnforhold en rekke steder i landet medfører ofte behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeider for å hindre at skred utløses i utbyggingsprosjekter, spesielt i kvikkleireområder, sier Eivind Schnell Juvik som er geotekniker og prosjektleder for KlimaGrunn.

Grunnstabilisering i dag gjennomføres ved å blande inn mange tonn kalk og sement for å gjøre grunnen stabil. Denne prosessen bedrer grunnforholdene og øker sikkerheten uten store terrenginngrep. Kalksementpeling brukes i utstrakt grad for å øke styrken i kvikk eller bløt, setningsømfintlig leire. Kalk og sement vispes inn i leiren slik at det dannes en pel med mye høyere styrke enn den omkringliggende leiren.

Juvik sier at kalksementpeler kan være den største bidragsposten i prosjektenes klimabudsjett. Bakgrunnen er den energikrevende produksjonen av kalk og sement. Kalksement-stabiliseringen fører ofte til større utslipp av CO2 enn asfalt, betong og stål.

Overdimensjoneringen som ofte følger av at man ikke har metoder som måler styrken i den stabiliserte grunnen, gjør at metoden blir dyrere enn den kunne vært. Det finnes flere eksempler på at veiprosjekter har blitt skrinlagt fordi prisen på grunnstabiliseringen har blitt for høy.

Arbeidsmetodikk basert på materialteknologi

Kalk- og sementstabilisering brukes i dag i stort omfang veg grunnarbeider, enten det er snakk om veier eller bygg. <i>Foto:  Bane NOR</i>
Kalk- og sementstabilisering brukes i dag i stort omfang veg grunnarbeider, enten det er snakk om veier eller bygg. Foto:  Bane NOR

Firmaene Multiconsult, Cautus Geo og Norcem skal jobbe med å utvikle teknologi i 20 måneder fremover.

I løsningsforslaget beskriver de en helhetlig arbeidsmetodikk som er direkte relatert til arbeidsprosessen for kalksementstabilisering (KS). De ønsker å utvikle en metodikk som gir konkrete føringer for dokumentasjon av styrke, deformasjonsegenskaper samt homogenitet i KS-stabilisert grunn, og vil med dette også bidra til en optimalisering av hele arbeidsprosessen.

Metodikken vil bygge på en materialteknologisk forståelse av herdeprosessen i forsterket jord. Ettersom det ikke er mulig å måle styrke og stivhet direkte uten å ødelegge peler, ønsker de å utvikle en korrelasjonsmodell som knytter utvikling av styrke og stivhet til andre parametere som er målbare ved hjelp av sensorteknologi og seismiske undersøkelser.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.