Et mer organisert samarbeid mellom stat og bransje skal gi bedre kvalitet på helsetjenestene.
Et mer organisert samarbeid mellom stat og bransje skal gi bedre kvalitet på helsetjenestene. (Bilde: colourbox.com)

HELSETEKNOLOGI

Statlig-privat samarbeid om IT-utviklingen på sykehusene

Må håndtere stadig økende datamengder.

Helse- og omsorgsdepartementet har takket ja til ÌT-bransjens invitasjon til samarbeid.

Intereseorganisasjonen IKT Norge tok i fjor et initiativ på vegne av IT-bedriftene innenfor helseteknologi.

Hensikten er å samkjøre it-satsingen mellom sykehus og leverandører.

Her finner du utgangspunktet for samarbeidet.

Infrastruktur

Starten på samarbeidet er en nasjonal e-helse-konferanse til høsten.

– Vi tror at en samlet konferanse vil bidra til å gi en best mulig IT-infrastruktur til norsk helsevesen, sier generalsektretær Per Morten Hoffi  IKT-Norge.

Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har myndighetene behov for å være med å skape en nasjonal arena for e-helse.

– Da er det viktig at vi trekker inn næringen i dette arbeidet, sier Høie i en pressemelding.

Les også: Slik vil han styrke helsevesenet med ny teknologi

Mye data

Utgangspunktet for et samarbeid er forventninger om at ny teknologi kommer til å generere mye data og nye data på mange områder.

– Dette vil få betydning for innbyggere, helsepersonell, forskere og myndigheter, ifølge departementet.

En sentral oppgave blir å håndtere datamengdene med hensyn til innsamling, lagring, personvern, tilgang og forskning.

– Målet er å samle hele helsesektoren, politikere og it-næringen for å diskutere innovasjonsstyrken som ligger i it for helsesektoren, skriver partene.

Tanken er at felleskonferansen blir en arena der nasjonale og lokale helseprosjekter vises frem.

Samtidig skal ulike aktører i hele sektoren kunne møtes for å utveksle kompetanse.

Les også:

Slik kan smartbriller brukes under en operasjon

Statnett har en skade i uka  

– Å gå av med pensjon kan forkorte livet  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå