ENERGI

Statkraft slipper minstevannføring og magasinrestriksjoner

Miljøkrav vil gi for store krafttap, skriver regjeringen.

Oppdemte vann og kraftlinjer tilhørende Aura-kraftverket i Litjdalen i Sunndal. Vertskommunene får ikke medhold i krav om vannstand i demningene og vannføring i elvene.
Oppdemte vann og kraftlinjer tilhørende Aura-kraftverket i Litjdalen i Sunndal. Vertskommunene får ikke medhold i krav om vannstand i demningene og vannføring i elvene. Foto: Ottis / Wikimedia

Alle vannkraftverk bygget før 1992 skal gjennom en vilkårsrevisjon hvor NVE ser på kraftverkets kjøreregler på nytt. Dette berører 70 prosent av alle kraftverkene i Norge. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.