Vilkårsrevisjoner vannkraftverk

Statkraft slipper minstevannføring og magasinrestriksjoner

Miljøkrav vil gi for store krafttap, skriver regjeringen.

Oppdemte vann og kraftlinjer tilhørende Aura-kraftverket i Litjdalen i Sunndal. Vertskommunene får ikke medhold i krav om vannstand i demningene og vannføring i elvene.
Oppdemte vann og kraftlinjer tilhørende Aura-kraftverket i Litjdalen i Sunndal. Vertskommunene får ikke medhold i krav om vannstand i demningene og vannføring i elvene. (Foto: Ottis / Wikimedia)

Miljøkrav vil gi for store krafttap, skriver regjeringen.

Alle vannkraftverk bygget før 1992 skal gjennom en vilkårsrevisjon hvor NVE ser på kraftverkets kjøreregler på nytt. Dette berører 70 prosent av alle kraftverkene i Norge. 

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå