Statkraft-sjefen får høyere bonus for dyr strøm

Jo høyere pris Statkraft får for strømmen – sammenlignet med markedspris – desto høyere bonus får sjefen i Statkraft, skriver Dagbladet.

Statkraft-sjefen får høyere bonus for dyr strøm
Når Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesens bonus skal utregnes, er et av kriteriene «merverdi fra den norske vannkraftporteføljen». Foto: NTB

Når Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesens bonus skal utregnes, er et av kriteriene «merverdi fra den norske vannkraftporteføljen».

Måloppnåelsen beregnes ifølge avisen ved å måle hvor mye høyere pris Statkraft greier å oppnå enn prisnivået i markedet. Jo dyrere Statkraft selger strømmen – sammenlignet med markedspris – jo bedre slår det ut for Rynning-Tønnesens bonus.

Dette reagerer stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) sterkt på.

– Å gi bonus for å ha solgt dyrt til kraftkunder, er en hån mot fellesskapet. Ingen skal belønnes for å selge kraft dyrt, sier Marhaug til Dagbladet , som mener regjeringen bør bruke makten sin og stoppe praksisen.

For 2021 fikk Rynning-Tønnesen en bonus på 802 000 kroner, som ble utbetalt i år. Øvrig lønn inkludert naturalytelser, var drøyt seks millioner kroner. For 2020 var bonusen hans 1.158.000 kroner.

Statkrafts styreleder Thorhild Widvey avviser overfor Dagbladet at bonuskriteriet om prismargin bidrar til å tappe magasinene når prisene er på topp. Hun påpeker at bonusutbetalingen til konsernsjefen var lavere for 2021 enn året selv om kraftprisene var betydelig høyere i 2021.

Ifølge Widvey er det et prinsipp i Statkraft at ingen skal få bonus på grunn av høyere kraftpris, og at målene knyttet til bonusordningene skal være basert på forhold den ansatte kan påvirke.

Les også