KRAFT

Statkraft overtar vindparkplan

Vindparkprosjektet Statkraft overtar i Rogaland får en årsproduksjon på 540 GWh. Det blir dermed større enn dette anlegget på Smøla, som har en årsproduksjon på 450 GWh.
Vindparkprosjektet Statkraft overtar i Rogaland får en årsproduksjon på 540 GWh. Det blir dermed større enn dette anlegget på Smøla, som har en årsproduksjon på 450 GWh. Bilde: SCANPIX

Statkraft:

Statkraftkonsernet produserer vannkraft, vindkraft, fjernvarme og gasskraft.

Om lag 600 000 kunder i Norge får strøm eller varme via Statkraft eller selskaper Statkraft har eierandeler i.

Vindparkprosjektet Moi-/Laksesvelafjellet ligger i Bjerkreim kommune i Rogaland og ble konsesjonssøkt i 2007.

Konsesjonssøknad for bygging og drift av vindkraftverket ble elevert inn til NVE i 2007. Statkraft har som mål å videreføre planene for å få konsesjon og realisere prosjektet.

Stor park

Statkraft er Norges ledende vindkraftprodusent og har bygget ut tre vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord i Lebesby kommune, skriver Statkraft i en pressemelding.

Vindkraftverket vil ha en installert effekt på ca. 170 MW og en årlig gjennomsnittsproduksjon på 540 GWh.

Smøla

Det blir dermed en del større enn vindkraftanlegget på Smøla i Møre og Romsdal. Det prosjektet er på 150 MW med årlig produksjon på 450 GWh.

Den planlagte vindparken er det første konsesjonssøkte vindkraftprosjektet Statkraft har i Rogaland.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.