Statkraft og Energi Norge: Det haster å bygge strømkabel til Skottland

Hvis Norge ikke bygger Northconnect-kabelen i tide, vil Danmark eller Nederland få inntektene i stedet, advarer Statkraft og Energi Norge. Men danskene er ikke med på at dette er et kappløp.

Statkraft og Energi Norge: Det haster å bygge strømkabel til Skottland
– Det er ikke mulig å bygge gassrør til Europa i dag. Man må bygge mens behovet er der, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef Statkraft. Bilde: Øyvind Lie

Etter at Frp gikk ut av regjering, har det blitt flertall på Stortinget mot utbygging av Northconnect, en ny strømkabel mellom Norge og Skottland.