KRAFT

Statkraft krever kraftverk tilbake

Bardufossen kraftstasjon, Troms kraft
Bardufossen kraftstasjon, Troms kraft Bilde: Kjell-Are Sollied
Trond Gram
22. feb. 2010 - 11:23

Det var før helgen at Statkraft sendte brev til Troms kraft om at selskapet hadde besluttet å begjære innløsing av Bardufoss kraftverk, som det regionale kraftselskapet har hatt en leieavtale på siden april 1950.

– Statkraft har tatt ut stevning og varslet inndragelse av kraftverket, sier Pia Svensgaard, fylkesråd i Troms fylke, som eier kraftverket.

– Regionalt driftet i 100 år

Videre har Statkraft i samme brev gitt varsel om søksmål dersom partene ikke kommer til en minnelig ordning.

Dette betyr at Troms kraft risikerer å miste en årlig produksjon tilsvarende 22 GWh årlig, som etter skatt gir selskapet inntekter på opptil 25 millioner kroner hvert år.

– Det er et kraftverk som har vært i regionalt eie i 100 år, som er bygd opp regionalt og vedlikeholdt regionalt i alle disse årene. Vi mener denne leieavtalen som ble inngått med staten i 1952 ikke burde vært transportert over til Statkraft da selskapet ble etablert, sier hun og viser til at ingen forestilte seg da at kraftmarkedet så til de grader skulle bli deregulert.

– Må følge spillereglene

Konserndirektør Jørgen Kildahl sier i en melding at Statkraft eier fallrettighetene og har sett seg nødt til å ta initiativ til en rettslig avklaring av hvilke rettigheter som følger av leieavtalen.

Statkraft viser til at Troms Kraft leier fallrettighetene i Bardufoss til priser og vilkår fastlagt i en avtale som ble inngått mellom staten og Bardufoss Kraftlag i 1950.

– Avtalen må følge kommersielle spilleregler og vi mener en rettslig avklaring også vil øke mulighetene for å komme frem til en god løsning for begge parter i neste omgang, sier han.

Forhandlet lenge

Avtalen ble i sin tid inngått med staten, men senere overført til Statkraft. Leieavtalen utløper i løpet av april 2010, og inneholder blant annet visse bestemmelser om innløsning av produksjonsanlegget ved leieforholdets opphør mot å betale såkalt teknisk verdi.

Det har vært forhandlet om ulike løsninger i lang tid, uten at partene har kommet til enighet.

Den bokførte verdien av kraftverket er satt til 130 millioner kroner, men teknisk verdi er betydelig høyere enn dette.

Les mer om: