ARKIVNYHETER

Statkraft kjøper britisk havvind

SHERINGHAM: På en klar dag skal man kunne se vindmøllene utenfor kysten av Norfolk. StatoilHydro og Statkraft går sammen med havvind-prosjektet til 10 milliarder kroner.
SHERINGHAM: På en klar dag skal man kunne se vindmøllene utenfor kysten av Norfolk. StatoilHydro og Statkraft går sammen med havvind-prosjektet til 10 milliarder kroner. Bilde: Foto: StatoilHydro
Kjetil Malkenes Hovland
1. apr. 2009 - 09:32

Selskapene om seg selv:

StatoilHydro er et integrert teknologibasert energiselskap med virksomhet primært rettet mot oppstrøms olje- og gassvirksomhet. Selskapet, som har sitt hovedkontor i Norge, har over 30 års erfaring fra norsk kontinentalsokkel og har vært pioner for komplekse offshoreprosjekter under de tøffeste forhold. Selskapets forretningskultur bygger på sterke verdier og høy etisk standard. Målet vårt er å oppnå langsiktig vekst og fortsette å utvikle teknologier og håndtere prosjekter som kan møte verdens energi- og klimautfordringer på en bærekraftig måte. StatoilHydro er notert på NYSE og Oslo Børs. www.statoilhydro.com

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, med en samlet installert kapasitet på over 14.800 MW. Selskapet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft åpnet sin første vindpark i 2002 og eier og driver nå tre vindparker på land i Norge med en samlet installert kapasitet på 244 MW. I Storbritannia har Statkraft et vannkraftanlegg i drift i Wales, en vindpark under utbygging i Wales og konsesjon for en ny vindpark i Skottland. Selskapet har rundt 3000 ansatte i over 20 land og er heleid av den norske stat. www.statkraft.no

Statkraft går inn i havvindindustrien med StatoilHydro som partner.

StatoilHydro eier Sheringham Shoal-vindparken utenfor Norfolk i Storbritannia, men selger nå 50 prosent av aksjene til Statkraft.

De to går sammen gjennom selskapet Scira Offshore Energy Ltd.

Havvind blir viktig

- Utbyggingen av fornybar energi i Europa vil øke voldsomt frem mot 2020, og det er forventet at vindkraft vil stå for 50 prosent av veksten, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft ifølge en pressemelding.

- Gjennom partnerskapet med StatoilHydro går vi nå også inn i havvindindustrien, i tråd med vår vekststrategi og de investeringsplaner vi allerede har kommunisert til markedet, sier Mikkelsen.

Vindparken Sheringham Shoal skal bestå av 88 turbiner, og skal ifølge selskapene starte opp i 2011. Parken er på 315 megawatt (MW) og vil produsere 1,1 terawattimer (TWh) strøm årlig. Det er nok til å forsyne 220.000 britiske husstander med kraft. Vindparken skal koste 10 milliarder kroner.

HAVVIND: Her utenfor Sheringham i Norfolk skal StatoilHydro og Statkraft bygge vindparken Sheringham Shoal med 88 turbiner og to transformatorer. (Foto: StatoilHydro)

- Sterkere innen fornybar energi

StatoilHydro satser på å bli et energiselskap, og presenterer seg i pressemeldingen som et "integrert teknologibasert energiselskap".

- Gradvis oppbygging av en sterkere posisjon innen fornybar energi er et ledd i StatoilHydros langsiktige strategi, sier konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro.

Bygging på forsommeren

Sheringham Shoal ligger mellom 17 og 23 km utenfor havnebyen Sheringham i North Norfolk. Vindmøllene som skal bygges blir 80 meter høye og skal spres utover et havområde på 35 km2. På en klar dag kan man se vindmøllene fra kysten.

Byggearbeidene på land starter allerede på forsommeren, mens bygging til havs starter i 2010. Havvindparken har fått alle de konsesjonene som trengs for utbygging og drift.

Foruten de 88 vindturbinene vil parken bestå av to transformatorstasjoner festet til fundamenter på havbunnen.

Flere store prosjekter

StatoilHydro og Statkraft deltar også i den tredje konsesjonsrunden for utbygging av havvindkraft i Storbritannia. De to selskapene deltar i konsortiet Forewind sammen med SSE/Airtricity og RWE/Npower.

Les mer om: