Statkraft kjøper 43 vindkraftverk i Tyskland og Frankrike

39 av parkene ligger i Tyskland.

Statkraft kjøper 43 vindkraftverk i Tyskland og Frankrike
De tyske vindparkene består av totalt 187 vindturbiner fra forskjellige leverandører. Foto: Statkraft

Statkraft tar over vindparkene til Breeze Three Energy, som består av 39 vindparker i Tyskland og fire i Frankrike. Partene vil ikke offentliggjøre prisen for denne handelen.