Statkraft inngår langsiktig kraftkontrakt

Statkraft inngår langsiktig kraftkontrakt
NY AVTALE: Statkraft er hovedleverandør av kraft til industrien, og leverer årlig mer enn 20 TWh til norsk og nordisk kraftintensiv industri. Bilde: colourbox.com

Avtalen omfatter leveranse av totalt 10,5 TWh (875 GWh/år) elektrisk kraft i perioden 15. mai 2011 til 14. mai 2023.

Viktig for forutsigbarhet

– Vi gleder oss over å ha inngått denne avtalen med Statkraft. Avtalen er viktig for vår konkurransekraft og gir oss et godt og forutsigbart utgangspunkt for videreutvikling av våre virksomheter, sier Nils Eirik Stamland, fabrikksjef for Ineos Chlorvinyls virksomheter i Grenland i en pressemelding.

Oppfyller ambisjoner

– Kraftkrevende industri er en viktig kundegruppe for Statkraft, og det økende antallet nye industrikraftavtaler viser at vi er i stand til å oppfylle våre ambisjoner, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i den samme meldingen.

Statkraft er hovedleverandør av kraft til industrien, og leverer årlig mer enn 20 TWh til norsk og nordisk kraftintensiv industri. Leveransene utgjør om lag en tredel av konsernets samlede årlige kraftproduksjon.

Les mer om: