KRAFT

Statkraft: Fornyelse av Smøla vindpark er lønnsomt

Dette er planene.

- Lønnsomt: Statkraft har konkludert med at selskapet kan tjene penger på å fornye Smøla vindpark. En oppgradert park kan få færre, men kraftigere vindmøller.
- Lønnsomt: Statkraft har konkludert med at selskapet kan tjene penger på å fornye Smøla vindpark. En oppgradert park kan få færre, men kraftigere vindmøller.
12. juni 2014 - 08:27

Det kan lønne seg å skifte ut de gamle turbinene i Smøla vindpark med nye og større turbiner.

Dette er konklusjonen til Statkraft, etter at selskapet har vurdert framtiden til Norges eldste vindpark i lys av NVEs nye kriterier for hvordan gamle vindparker kan få rett til å selge el-sertifikater gjennom å ruste opp turbinene og utvide vindparken.

Les også: El-sertifikater kan blåse nytt liv i vindparken på Smøla

– Miljømessig fornuftig

Statkraft har, slik Teknisk Ukeblad tidligere har fortalt, i en lengre periode vurdert hva som skal skje med Smøla vindpark når levetiden til vindturbinene går ut.

Alternativene som har vært vurdert har spent seg fra full nedstenging, fjerning av turbinene og tilbakeføring av det utbygde området slik det var, til full overhaling og utskiftning til nye og kraftigere turbiner. 

Nå ser det ut til at vindparken er nærmere en beslutning om å få nytt liv enn noen gang tidligere.

– Ja, det er riktig. Våre foreløpige analyser viser at det kan være økonomisk og miljømessig fornuftig å installere nye turbiner på Smøla, innenfor de rammebetingelsene for elsertifikater satt av NVE. Vi har derfor besluttet å gå videre med prosjektet, sier Torbjørn Steen i Statkraft til Teknisk Ukeblad.

Les også: Vil bremse orkaner med havvindturbiner

Ny plassering

Reinstalleringsprosjektet er foreløpig et stykke unna investeringsbeslutning, og det er heller ikke avklart når Statkraft sender konsesjonssøknad til NVE, slik oppgraderingen av vindparken krever.

Nå er Statkraft i ferd med å avklare hva slags føringer ulike myndigheter krever i forbindelse med oppgraderingen.

Klima- og miljødepartementet (KLD) skriver i et brev til Olje- og energidepartementet at det er viktig å sikre en optimal plassering av nye turbiner for å forhindre problemene med havørn.

Siden 2005 er det dokumentert 49 drepte havørn, noe som tilsier et snitt på seks drepte individer i året. Før- og etterundersøkelser har også dokumentert lavere reproduksjonsrater for havørn i planområdet

Det er dermed aktuelt å endre plassering av turbinene inne i vindparken.

Les også: Denne haien og røff sjø stopper verdens største vindpark

Færre turbiner

Dagens vindturbiner er gjerne kraftigere enn de eldste 2 MW-turbinene fra første byggetrinn i 2002.

Samtidig skal det ikke være aktuelt å øke vindparkens samlede kapasitet på 150 MW.

Det betyr at nye Smøla vindpark eventuelt kan få færre vindmøller.

– Det er helt klart aktuelt å endre turbintype, og ulike turbintyper kan kreve noe justering av plasseringspunktet, sier Steen til Teknisk Ukeblad.

Vil ha pilotprosjekt

KLD skriver videre i brevet til OED at "det må legges stor vekt på tilbakeføring av overflødige møllepunkt og internveier til naturlig tilstand".

Departementet mener at tilbakeføringen av turbinområdene kan oppfattes som et pilotprosjekt i norsk sammenheng, "for å demonstrere at dette kan gjøres på en god måte".

Smøla vindpark er bygget ut i to trinn. De 48 yngste turbinene ble satt opp i 2005 og har en estimert levetid til 2025. De resterende turbinene ble satt opp i 2002.

Les også: Utvikler robotinspektører for vindmøller til havs

– Sikre kompetanse

Steen opplyser overfor Teknisk Ukeblad at det er tre hovedargumenter som taler for at Norges første vindpark skal få nytt liv:

– I stedet for å bygge en ny vindpark fornyer vi en eksisterende park og begrenser dermed inngrep i naturen. Vi utnytter eksisterende infrastruktur slik at allerede foretatte investeringer utnyttes, og sist, men ikke minst, fornyelse sikrer kontinuitet i den etablerte næringslivsstruktur og kompetanse lokalt, og bidrar til fortsatt verdiskaping i lokalsamfunnet. Vindparken har stor grad av lokal aksept, sier Steen til Teknisk Ukeblad.

Les også:

Kan UV-lys brukes som usynlig fuglegjerde rundt vindparker?

Ja til gigantisk vindturbin på Smøla

Trådløse sensorer skal erstatte manuelt tilsyn med vindmøller

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.