Statkraft får nei til utsettelse på Kvinesheia og Remmafjellet

Men Statkraft har fortsatt tro på prosjektene.

Statkraft får nei til utsettelse på Kvinesheia og Remmafjellet
Illustrasjon av Kvinesheia vindpark, sett fra Kleiva. Montasje: Statkraft

NVE har avslått søknadene fra Statkraft om utsatt frist for idriftsetting på Kvinesheia vindkraftverk i Kvinesdal og Lyngdal i Agder, og Remmafjellet vindkraftverk i Orkland kommune i Trøndelag.