Statkraft bygger flytende solkraft i Albania

Tror flytende sol kan egne seg på vannkraft-reservoarer.

Statkraft bygger flytende solkraft i Albania
Statskraft vil bygge flytende solkraft i Albania. Her fra et av Ocen Sun sine testanlegg Sørfjorden ved Osterøy. Bilde: Øyvind Christian Rohn

Når solenergien flyter på vannet, kan vannkraftverkenes reservoarer generere mer kraft. Slik tenker Statkraft, som i disse dager planlegger et solenergi-anlegg på et av sine vannkraftverk i Albania.

– Det er riktig. Vi ønsker å bygge et lite flytende solanlegg på reservoaret til Banja-kraftverket i Albania, sier kommunikasjonssjef Lars Magnus Günther i Statkraft. Planen er å bygge et et 2 megawatt solkraftverk som skal flyte på reservoaret til det albanske kraftverket.

Utnytter eksisterende infrastruktur

– For en vannkraftprodusent som Statkraft har flytende sol en tilleggsverdi fordi det kan utnytte arealer vi allerede har til disposisjon på våre vannmagasiner, forklarer Günther.

– Da kan vi bruke transformatorer, overføringslinjer og annen infrastruktur som allerede er på plass og trenger ikke bygge det på nytt. Vi tror solkraft i framtiden kan utfylle vannkraften, ved at den kan levere kraft i perioder hvor vannkraften ikke levere så mye, forklarer han. Andre fordeler med å installere flytende sol, er at anlegget vil redusere avdamping fra reservoaret samtidig som reservoaret sikrer en naturlig kjøling av solcellene.

Lars Magnus Günther er kommunikasjonsdirektør i Statkraft.

Statkraft har fått en foreløpig lisens, og er nå i dialog med med både myndighetene i Albania og ulike leverandører om teknologivalg og endelige løsninger.

– Statkraft har en strategi om å vokse innen vann, sol og vindkraft. Kanskje kan flytende sol bli noe som vi i framtiden kan kombineres med våre vannkraftverk også i India og Sør-Amerika, sier Gunther.

Stor vekst i markedet

Statkraft har planer som å investere 10 milliarder kroner i vann, sol og vindkraft fram mot 2025. Målet er å nå 6 gigawatt med landbasert vind og 2 gigawatt solenergi på syv år. Hovedandelen av investeringene skal skje i Europa. Satsingen i Albania er en del av denne strategien. Landet er en vannkraft-nasjon som Norge, og dets 3 millioner innbyggere får i dag 100 prosent av kraften sin fra vannkraft.

Statkraft har vært til stede i landet siden 2007 og har de siste årene være involvert i byggingen av to nye vannkraftverk. Banja-kraftverket, der det nye flytende solkraftverket er planlagt, sto klart i 2016, og produserer 254 Gigawattimer (GWh) elektrisitet i året. Statkraft er dessuten i sluttfasen med å bygge enda et kraftverk, Moglicë, som ligger i tilknytning til det første, et par timers kjøretur sør for hovedstaden Tirana.

Det nye solkraftverket vil bli lite i forhold til de to vannkraftverkene, men ifølge Günther vil det likevel være viktig for å skaffe Statkraft erfaring på flytende sol.

– Det er en sterk vekst i markedet for flytende sol og vi tror prosjektet vil bidra til å gi oss erfaringer og hjelpe med å få ned kostnadene på flytende sol, sier han. At det flytende anlegget blir installert i nettopp Albania, skyldes blant annet et forutsigbart støttesystem. Blant annet gis det faste tariffer, såkalt feed-in-tariff, for elektrisitet fra solenergi.

– Prosjektet avhenger av en langsiktig kraftavtale med en regulert feed-in tariff. Det er en forutsetning for å få prosjektet opp å gå, sier Günther.

Kan vi forvente flytende sol også på vannkraft i Norge? 


– Vi har ikke konkrete planer om det nå, men vi skal ikke utelukke det for framtiden, sier Günther.

Flere norske aktører

TU har tidligere omtalt den store veksten som er i flytende sol.

– Dette er en helt enorm økning, og det synes jeg ikke er rart i det hele tatt, uttalte solenergiekspert Bjørn Thorud i Multiconsult til TU.no nå i november. Han karakteriserte potensialet for flytende sol på innsjøer i Asia som gigantisk. At flytende sol kan bygges ut på vannkraftens reservoarer, er imidlertid et nytt forretningsområdet.
Ocean Sun er én av stadig flere norske aktører som utvikler teknologien. Moss Maritime er også godt i gang, mens 2-3 aktører skal være i ferd med å kaste seg inn i kappløpet med egne konsepter. Ocean Sun jobber med å bygge et demonstrasjonsanlegg på Filippinene.

Statkraft eier i dag over 300 vind- vann og solkraftverk i 15 ulike land. 3500 mennesker er ansatt i selskapet som fortsatt har hovedandelen av virksomheten sin i Norge.