KRAFT

Statkabel-forslag slaktes

DÅRLIG FORSLAG: Et nytt selskap for å bygge kraftkabler til utlandet vil gjøre det vanskeligere å ta beslutninger hvor kraftsystemet ses i sin helhet, mener både Frp og SV.
DÅRLIG FORSLAG: Et nytt selskap for å bygge kraftkabler til utlandet vil gjøre det vanskeligere å ta beslutninger hvor kraftsystemet ses i sin helhet, mener både Frp og SV. Bilde: Statnett
Øyvind LieØyvind Lie
13. juli 2011 - 10:31

Agder Energi har foreslått å opprette et nytt selskap, Statkabel, som skal bygge kraftkabler til utlandet. Årsaken er at de mener Statnett ikke har insentiver til å bygge mange nok kabler raskt nok.

Les også: Foreslår å opprette Statkabel

Bakgrunnen for forslaget er at den rødgrønne regjeringen foretrekker statlig eierskap av utenlandsforbindelsene.

Les også: OED foretrekker Nordlink framfor NorGer

Les også: Tvinges til å endre energiloven

Interessant idé

Høyres energipolitiske talsperson Siri Meling er positiv til Agder Energis innspill.

– Jeg synes tanken om et eget selskap som bare skal konsentrere seg om dette er interessant, så lenge regjeringen insisterer på at kablene skal eies av staten, sier hun.

– Hvis vi hadde et eget selskap som kun skulle fokusere på utenlandsforbindelsene, ville det vært dedikert til oppgavene på en noe annen måte, som kanskje kunne vært positivt i seg selv for å holde tempo og framdrift oppe, sier hun.

Les også: Statnett tar kontroll over tysklandskabelen

Ansvarspulverisering

Men hun understreker at dette selskapet også ville vært underlagt politiske signaler.

– Så det er vanskelig å si hva som er å foretrekke, om kabelutbyggingen bør skje innenfor Statnett eller et nytt selskap.

Det kan nok være en fordel at ett selskap har helhetsansvar for utbygging av både innenlandske forbindelser og utenlandskablene, slik at ansvaret ikke blir pulverisert, sier Meling.

Hun har ikke konkludert i saken, men ønsker debatten velkommen.

– Det er bra at Agder Energi kommer opp med forslag og ønsker å være konstruktive når det gjelder å bedre framdriften, sier Meling.

Hun understreker at for Høyre er ikke spørsmålet om statlig eller privat eierskap til kablene det viktigste, men at kablene blir bygget. Dette synet har også Agder Energi.

Les også: – Forstår de hvor alvorlig dette er?

Ingen planer

Debatten Meling etterlyser, kan imidlertid bli like kort som debatten om Senterpartiets forslag om å opprette et eget statlig selskap for utbygging av vindkraft, Statvind, fordi Statkraft angivelig var for trege til å bygge ut i Norge.

Les også: Sp vil ha Statvind

Les også:

Regjeringen avviser Statkabel-forslaget.

På spørsmål om hva Olje- og energidepartementet (OED) synes om forslaget, svarer politisk rådgiver Ivar Vigdenes (Sp) dette:

– Vi er kjent med brevet fra Agder Energi, men det foreligger ingen planer om et slikt statlig foretak.

– Har Statnett for dårlige insentiver til å bygge utenlandskabler?

– Vi har ikke funnet at Statnett har dårlige insentiver til å bygge utenlandskabler. Det er ikke fra vår side lagt føringer på egenkapitalen til Statnett som hindrer selskapet fra å gjøre investeringer de finner fornuftige og samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Prosjekter som styrker innenlandsk forsyningssikkerhet bør gis prioritet for hvilke konsesjonssøknader som blir fremmet, sier Vigdenes.

Les også: Vil bygge Tysklandskabel med Statnett

Overflødig

Frps energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen er enda mer avvisende til forslaget.

– Dette er jeg skeptisk til. Det er like overflødig som Senterpartiets forslag om Statvind. Statnett ser nettet i helhet. Om politikere vil ha flere utenlandskabler, kan regjeringen gi klar beskjed om det. Man trenger ikke nytt selskap, sier han.

Budskapet fra Alf Egil Holmelid (SV), som sitter i Stortingets næringskomité, er det samme.

– Her er jeg for en gangs skyld enig med Solvik-Olsen. Jeg ser ikke noe behov for at vi skal ha et eget selskap for utenlandskabler.

Nå har vi allerede et heleid statlig selskap, Statnett, som vi må kunne få til å gjøre det som er samfunnsmessig riktig og som politikerne ønsker det skal gjøre, sier Holmelid.

Risikerer sløsing

Han understreker også at det er samfunnsøkonomisk fornuftig å se utenlandskabler og det innenlandske nettet i sammenheng.

– Da unngår man at det gjøres investeringer i utenlandskabler som ikke er mulig å følge opp i det innenlandske nettet. Hvis dette ikke ses i sammenheng, risikerer man sløsing med ressurser, sier Holmelid.

Les også: – Lønnsomme utenlandskabler

Gode insentiver

Heller ikke Statnetts konserndirektør med ansvar for kommersiell utvikling, Bente Hagem, ser noe behov for et nytt selskap.

– Statnett har i dag i overkant av 5000 MW utvekslingskapasitet til utlandet. Med Skagerrak 4 i 2014 øker denne til 6000 MW, eller 20 prosent av installert produksjonskapasitet. I tillegg har vi betydelige prosjekter både til Storbritannia, Tyskland og Sverige.

Etter vår vurdering er dagens insentiver og rammebetingelser for å bygge utvekslingskapasitet til utlandet gode, sier Hagem.

Les mer om: