Statens vegvesen og Nye Veier slakter plan om ny E8 i Troms

– Å bygge vei på østsiden av Ramfjorden blir aldri like samfunnsøkonomisk lønnsomt som å bygge den på vestsiden, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Gyda Grendstad.

Det har gått 30 år siden man først begynte å se på å flytte traseen for E8 Ramfjorden. Foreløpig har ingenting skjedd.
Det har gått 30 år siden man først begynte å se på å flytte traseen for E8 Ramfjorden. Foreløpig har ingenting skjedd. Foto: Google Maps
3. okt. 2018 - 15:46

E8 Ramfjorden har en historie med mange alvorlige ulykker, og allerede på slutten av 80-tallet vurderte Statens vegvesen å flytte traseen.

30 år senere er prosjektet inne i Nasjonal Transportplan, men med alt for høy pris, og lav samfunnsnytte, er det enda ikke snakk om å stikke spaden i jorda.

Samarbeid

Tidligere i år ba Samferdselsdepartementet Nye Veier og Statens vegvesen om å analysere diverse alternativer for å få ned kostnaden på prosjektet, som har vokst fra et styringsmål fra 2,2 milliarder til 2,8 milliarder kroner. 

De har kommet opp med fire alternativer, og i henhold til bestillingen er samtlige lokalisert på østsiden av Ramfjorden. 

To av disse anses som skisseprosjekt og går under betegnelsen «sjølinja» der veien trekkes ned til fjorden. Disse kan gi lavere pris og økt trafikantnytte. Men ulempene i de to «sjølinje» -alternativene er betydelige. Blant annet må 40- 60 bygninger løses inn og tilgangen til strandsonen reduseres.

Reduserer beløpet med 440 mill

I rapporten konkluderes det med at man med den veistandarden som reguleringsplanen legger opp til, kan komme ned på 2,3 millarder kroner - en reduksjon på omlag 440 millioner kroner. Dermed ender prisen på 100 millioner kroner mer enn det som er avsatt i NTP. 

For å få dette til, kreves det at bruer erstattes med kulverter, endringer i kryssløsninger og at lengden for kryssninger for vilt og reinsdyr reduseres.  

– Utredningen er svar på et oppdrag om se på nytte og mulige kostnadsbesparelser i E8-utbygginga. Utredningen som leveres viser kostnader ved forskjellige alternativer. Det er et potensial for ytterligere besparelser dersom man vil legge seg på en vegstandard tilpasset trafikkmengden langs denne veien, sier avdelingsdirektør Gyda Grendstad.

Holder fast på vestsiden

I rapporten slås det imidlertid fast at ingen av de vurderte alternativene på østsiden av fjorden vil kunne oppnå samme nytte som alternativet på vestsiden. 

I rapportens sluttkommentar heter det følgende: 

«Ift. verdi/nytte anser analysegruppa at det er åpenbart at andre alternativer enn regulert linje vil ha stort potensial for bedret nytte/kostnadsforhold. En stiller spørsmål ved om det er akseptabelt å investere 2,8 (eller 2,3) mrd.kr i prosjektet når trafikantnytten klart må være negativ.»

Flere alternativer vurdert på østsiden av fjorden, men strekningen blir for lang, og konklusjonen er at man heller bør bygge på vestsiden. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Flere alternativer vurdert på østsiden av fjorden, men strekningen blir for lang, og konklusjonen er at man heller bør bygge på vestsiden. Illustrasjon:  Statens vegvesen

Vegvesenet foreslo på starten av 2000-tallet å legge veien på vestsiden av fjorden.

– Det er ingen bombe at dette fremdeles er noe vi fremdeles holder fast ved, kommenterer Grendstad overfor veier24. 

– Men når det er slik at vi får i oppdrag sammen med Nye Veier å utrede billigere alternativene på østsiden, så gjør vi det. Statens Vegvesen ønsker å bygge en bedre og trafikksikker vei så fort som mulig.

Også Nye Veier støtter vest-alternativet

Også Nye Veier er klare på at det beste alternativet er å bygge veien på vestsiden. Sammfunskontakt Finn Aasmund Hobbesland sier følgende i en uttalelse: 

– Nye Veier har en gjennomføringsmodell som bygger på prioritering basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vi leter derfor alltid etter sammenhengene mellom kostnader og nytte. Ingen av veilinjene på østsiden av fjorden har potensial for å bli samfunnsøkonomisk lønnsomme. Reisetiden blir ikke kortere, og ulykkesrisikoen blir bare i liten grad redusert.  For det samme investeringsbeløpet som trengs for å bygge ut den regulerte veilinja på østsiden, er det mulig å bygge ut vei med midtdeler på vestsiden helt fra Sørbotn til der veien møter tettbebyggelsen i Tromsø ved Solligården. Dette prosjektet kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil gi rask og trafikksikker vei på hele strekningen.

De to utbyggerne har også sett på om den planlagte Tindtunnelen og Ullfjordforbindelsen påvirker E8-prosjektet, men kommet frem til at disse ikke vil gjøre veien vesentlig billigere eller nyttig. 

Forkastet av kommunen

Veien på vestsiden holdt faktisk på å bli en realitet. I 2008 vedtok kommunestyre å bygge veien med bru over Ramfjorden. Dette prosjektet skulle finansieres gjennom bompenger. 

Etter lokalvalget i 2011, gjorde det nye kommunestyret om på vedtaket, og året etter sa de nei til bompengefinansiering. Dermed falt dette alternativet.

LES OGSÅ: Samferdselsministeren ber Vegvesenet og Nye Veier legge hodene i bløt for å få ned kostnadene på ny E8 i Tromsø

LES OGSÅ: Stopper statlig plan på E8 i Troms

 

 

 

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.