Statens vegvesen klarer ikke å kutte i konsulentbruken

Med konsulentutgifter på over 3,5 milliarder kroner, er Statens vegvesen helt i toppen i statlig bruk av konsulenter. Men nå lover vegdirektøren at konsulenter skal erstattes med egne ansatte.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
3. mai 2023 - 09:41

Ifølge statsregnskapet (statsregnskapet.dfo) brukte Statens vegvesen 3 573 millioner kroner på konsulenter i 2022. Det er mer enn på mange år, og til tross for at all statlig virksomhet er pålagt å redusere konsulentbruken.

– Hva er forklaringen på dette, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland?

– Justert for prisstigning er nivået for kjøp av ulike konsulenttjenester i 2022 på samme nivå som i fjor. Vi er fortsatt avhengig av å bruke rådgivere og konsulenter til å få gjennomført utbyggingsprosjekter og oppgaver i den forbindelse. Over 40 prosent av vår bruk av konsulent- og rådgivningstjenester er knyttet til veiformål - alt fra planlegging, prosjektering og oppfølging.

– En annen stor del er innenfor IKT, som er nødvendig for å utvikle og yte effektive IKT-tjenester for Vegvesenet og samferdselssektoren.

– Er ledelsen i Statens vegvesen tilfreds med nivået på kjøp av konsulenter i etaten?

– Det er et mål om å redusere konsulentbruken. Blant annet vil konsulenter fremover bli erstattet med egne ansatte. Vi har i 2022 merket godt virkningene etter den store forvaltningsreformen med sin oppgaveoverføring til fylkene og egen omorganisering til divisjoner. Vi arbeider med flere prosjekter for å skape en god balanse mellom kapasitet, kompetanse og behov.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland forteller til Veier 24 at over 40 prosent av konsulent- og rådgivningsbruk er knyttet til veiformål - alt fra planlegging, prosjektering og oppfølging. <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland forteller til Veier 24 at over 40 prosent av konsulent- og rådgivningsbruk er knyttet til veiformål - alt fra planlegging, prosjektering og oppfølging. Foto:  Statens vegvesen

– Vegvesenet står fortsatt i en krevende omstilling fra regioner til landsdekkende funksjonsorienterte divisjoner og i en prosess med effektivisering og digitalisering for å øke leveransene på samfunnsoppdraget.  

– I denne omstillingen vil vi i en endringsfase ha behov for konsulent tjenester, både av geografiske hensyn og oppbygging av kjernekompetanse.

– Brutt ned på kontogrupper er det kjøp og drift at IKT som har hatt særlig stor vekst i Statens vegvesen de siste årene. Hva skyldes dette?

– Effektiv bruk av ny teknologi innen de fleste felt som Statens vegvesen opererer i krever gode og solide IKT-systemer. Det har vært et sentralt innsatsområder i flere år. Her er det spesielt fem prioriterte «datafyrtårn» som har vært viktige for oss – Veidatahuset for å dele vår innsikt og kunnskap, produktanalyse/fremkommelighetstjenester, datadrevet veivedlikehold, innsiktsdrevet utekontroll og bedre modeller og data for transportanalyse.

– I tillegg har vi hatt ekstern bistand som bidrag til å videreutvikle og drifte Nasjonal vegdatabank og etablere digitale nyttetjeneste og selvbetjeningstjenester for våre brukere, forklarer vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.  

Samferdselsminister Jon-Ivar på vei opp trappene til Arna stasjon i Bergen, der han fortalte de fremmøtte at Arna-Stanghelle har fått innpass i kommende Nasjonal transportplan.
Les også

Tok til tårene: Nå skal «dødsveien» rustes opp for 39 milliarder

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.