SAMFERDSEL

Staten tok over E39-strekningen for å hindre forsinkelser. Nå er prosjektet mer enn et halvt år på etterskudd

Venter ennå på planen som skulle komme før sommeren i fjor.

Statens vegvesen har lagt frem flere forslag til trasé for E39 mellom Lyngdal og Sandnes. Kommunene venter enda på at en planprogram skal legges ut på høring.
Statens vegvesen har lagt frem flere forslag til trasé for E39 mellom Lyngdal og Sandnes. Kommunene venter enda på at en planprogram skal legges ut på høring. Bilde: Statens vegvesen
17. jan. 2017 - 14:31

E39 mellom Lyngdal i Vest-Agder og Sandnes i Rogaland skal oppgraderes til firefelts motorvei, et prosjekt med en estimert kostnad på 30 milliarder kroner (2014-kroner).

Mens dagens vei på rundt 120 kilometer er skiltet med 70- og 80 km/t, skal den nye veien ha en fartsgrense på 110 km/t.

Planarbeidet startet våren 2015. Samme år foreslo Statens vegvesen at staten skulle overta ansvaret for planen.  

Vegvesenet begrunnet forslaget slik i brevet til kommunene:

«En ordinær planlegging med kommunene som vedtaksmyndighet, vil med stor grad av sannsynlighet forsinke fremdriften, og prosjektet vil ikke kunne realiseres like raskt som man nå legger opp til. Statlig plan fra starten av gir, etter vegvesenets vurdering, en mer forutsigbar prosess og fremdrift, og Statens vegvesen mener det må legges opp til et løp som minimerer risikoen for at prosjektet tar lengre tid enn planlagt.»

Slik så Statens vegvesen for seg at prosjektet skulle forløpe per april 2016. Kommunene venter fortsatt på å få planprogrammet til høring.
Slik så Statens vegvesen for seg at prosjektet skulle forløpe per april 2016. Kommunene venter fortsatt på å få planprogrammet til høring. Foto: Statens vegvesen

Planen var å sile ut forslag våren 2016, for å sende ut planprogrammet på høring sommeren 2016.

Men kommunene venter fortsatt på den nevnte høringen.

– Sterkt bekymret

Listerrådet, et politisk og administrativt samarbeid mellom de seks vestligste kommunene i Vest-Agder, har nå sendt et brev til statsministeren der de uttrykker sterk bekymring for prosjektets fremdrift.

Statens vegvesen oppdaterte fremdriftsplanen i juni. Denne planen er heller ikke fulgt.
Statens vegvesen oppdaterte fremdriftsplanen i juni. Denne planen er heller ikke fulgt. Foto: Statens vegvesen

– Vi gav fra oss planprosessen fordi dette skulle bli realisert uten forsinkelser. Nå ser vi at prosessen er forsinket med flere måneder, nærmere et år. Vi ønsker svar på hvorfor det egentlig drar ut i tid, sier Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal og leder av arbeidsutvalget for ny E39 i Listerrådet.

For det er noe uklart hva som gjør at planen er forsinket.

– Optimistisk plan

Nils Ragnar Tvedt, leder for prosjektet i Statens Vegvesen, sier at den opprinnelige planen trolig var litt for optimistisk.

– Det har gått noen måneder nå hvor vi har satt departementet inn i planarbeidet. Vi ligger etter planen vi hadde tenkt, men det kan godt skyldes at vi var litt for optimistiske da vi planla arbeidet, sier Tvedt.

Stortingsrepresentant Odd Omland (Ap) stilte i november spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om den videre fremdriften i planprosessen.

Revurderer tidligere valg

Solvik-Olsen svarte at man har måttet revurdere løsninger som man tidligere har lagt til grunn.

Oversiktskartet viser dagens jernbane (grå), E39 (gul), Jærlinja (rosa) og indre linje (lilla).
Oversiktskartet viser dagens jernbane (grå), E39 (gul), Jærlinja (rosa) og indre linje (lilla). Foto: Statens vegvesen

Departementet vurderer også en ytre trasé, den såkalte Jærlinja. Denne traseen har tidligere skapt stort engasjement lokalt. Hensikten med forslaget er å bygge firefeltsveien med større nærhet til befolkningskonsentrasjonen på Jæren.

Jærlinja har gjort det nødvendig med nye vurderinger fra Vegdirektoratet, skrev Solvik-Olsen i sitt svar til Omland.

Ministeren la til at det er for tidlig å si når strekningen blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Etter at planen er behandlet av samferdselsdepartementet, sendes den til kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning.

Ber statsministeren ta grep

Kvinlaug tror prosjektet har blitt en kasteball mellom flere departementer, og at samspillet ikke er godt nok.

– Derfor har vi bedt statsministeren se på arbeidsflyten, hvor det egentlig stopper opp, sier han.

Statsministerens kontor henviser til Samferdselsdepartementet.

Samferdselsministeren sier i en kommentar til Teknisk Ukeblad at veistrekningen åpenbart trenger utbedring.

– Vi skal sikre at utbedringer som gjøres har et langsiktig perspektiv, og hvor man ikke tenker stykkevis og delt. Vi bruker derfor nå noe tid på å oppjustere prosjektet slik at man ser på firefeltsløsning fremfor tofelt, og hvor man ser på mulighetene for andre traseer enn det som ble lagt til grunn under forrige regjering, sier Solvik-Olsen.

– Snarest mulig

Han sier planprogrammet legges ut på offentlig høring "snarest mulig".

– Jeg er selvsagt interessert i at det skal jobbe raskt med prosjektet, samtidig skal det være godt gjennomtenkte alternativer vi jobber med fordi det skal stå seg godt over mange generasjoner. Vi har høy prioritet på saken, sier Solvik-Olsen.

Tvedt i vegvesenet tror imidlertid ikke selve utbyggingen blir skadelidende som følge av prosessen.

– Nye veier skal bygge selve veien, og det skjer ikke før om noen år. De begynner nemlig i Kristiansand og arbeider seg vestover, sier han.

Veistrekningen skal etter planen stå ferdig i 2025.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.