OLJE OG GASS

Staten tjente 266 milliarder på petroleum

Staten og petroleumsselskapene hadde avvikende rapportering på rundt 243 millioner kroner, men Deloitte fant årsaken til avvikene.
Staten og petroleumsselskapene hadde avvikende rapportering på rundt 243 millioner kroner, men Deloitte fant årsaken til avvikene. Bilde: Statoil
Stein Jarle Olsen
22. des. 2010 - 12:53

En ny rapport fra konsulentselskapet Deloitte bekrefter at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2009 var på 266 milliarder kroner.

EITI

Rapporten er en del av Norges tilslutning til det såkalte Extractive Industri Transparency Initiative (EITI), et initiativ som tar sikte på å fremme åpenhet rundt inntektsstrømmene fra utvinningsselskaper til myndigheter i land som er rike på naturressurser.

Initiativet har sekretariat i Oslo, og Norge er foreløpig det eneste OECD-landet som implementerer EITI-kriteriene.

– Totalt har 23 land siden 2005 produsert slike rapporter. For innbyggerne i mange av disse landene kan denne formen for rapportering bety en stor forskjell og vil på sikt kunne bidra til økonomisk og sosial utvikling og en bedre levestandard. For Norge har rapporteringen og avstemningen bekreftet tall som allerede publiseres i andre sammenhenger, blant annet i Statsregnskapet, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Viktig

Målsettingen ved EITI-rapportene er blant annet å informere om og øke forståelsen av betydningen av denne sektoren i norsk økonomi, og gir informasjon om hvert enkelt selskaps innbetalinger av skatt, CO2-avgift, NOx-avgift og arealavgift til staten.

I tillegg viser rapporten innbetalinger fra statens direkte økonomiske engasjement, SDØE.

– EITI er et enkelt men viktig virkemiddel som kan bidra til å bedre leveforholdene og fremtiden for millioner av mennesker. Land med tilgang på naturressurser sitter på en formue. Det er et paradoks at befolkningen i mange av disse landene er så fattige. Jeg er glad for at Norge aktivt og på mange måter støtter opp om EITI og at vi også bidrar ved å gjennomføre de samme tiltak som vi forventer av land hvor åpenhet og kontroll med pengestrømmene er fraværende eller svært dårlig, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Avvik

Totalt fant Deloitte avvik på rundt 243 millioner kroner, men avstemmingsarbeidet har avklart hvor disse avvikene ligger.

– Etter avviksavklaring og korrigert for beløp uten motpartsrapportering utgjør totale betalingsstrømmer rapportert fra rettighetshavere og operatører TNOK 265.957.196 i 2009 og er sammenfallende med rapporteringen fra myndighetene, skriver Deloitte i rapporten.

Lavere inntekter

35 land har implementert de såkalte EITI-kriteriene, som blant annet innebærer at man må legge frem rapporter og foreta avstemming av pengestrømmer mellom selskaper og myndigheter.

Petroleumsnæringen utgjorde 27 prosent av statens totale inntekter i 2009. Likevel var innbetalingene 135 milliarder kroner lavere enn i 2008.

– Nedgangen i inntektene skyldes i det alt vesentligste et fall i prisene på norsk olje og gass fra et ekstraordinært høyt nivå i 2008. Videre har også høyere kostnader og rekordhøye investeringer bidratt til de lavere skatteinnbetalingene for 2009, skriver departementet.

Den største andelen av petroleumsinntektene var petroleumsskatt, som utgjorde 62,1 prosent. SDØE utgjorde 36,5 prosent, CO2-avgift 0,8 prosent, arealavgift 0,5 prosent og NOx-avgift 0,1 prosent.

I år er det ventet at statens oljeinntekter vil bli på 261 milliarder kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.