KARRIEREARBEIDSLIV

Staten stevnet for bruk av tvungen lønnsnemnd

Etter lønnsnemnd i oljesektoren i fjor.

 Safe og Industri Energi stevner den norske staten for å ha brukt tvungen lønnsnemnd i oljebransjen i fjor.
Safe og Industri Energi stevner den norske staten for å ha brukt tvungen lønnsnemnd i oljebransjen i fjor. Bilde: Harald Pettersen/Statoil

Det er arbeidstakerorganisasjonene SAFE og Industri Energi, sammen med YS og LO som formelt har stevnet den norske regjeringen.

– Vi mener staten har forbrutt seg mot ILO-konvensjonene som beskytter den frie organisasjonsretten, streikeretten og retten til frie, kollektive forhandlinger. Norge har ratifisert disse konvensjonene og plikter derfor å følge dem. Ved å vedta tvungen lønnsnemnd har staten brutt sine internasjonale forpliktelser, heter det i en uttalelse fra Hilde-Marit Rysst og Leif Sande, forbundsledere i henholdsvis SAFE og Industri Energi.

Lønnsnemnd

Daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) grep inn med tvungen lønnsnemnd i juli i fjor etter at streiken på norsk sokkel hadde vart i 16 dager. Arbeidsgiversiden hadde varslet lockout da regjeringen grep inn.

De to forbundslederne mener at arbeidsgiverne varslet lockout nettopp for å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd, og mener at streiken fram til da hadde et svært begrenset omfang.

I stevningen hevder forbundene at regjeringens begrunnelse for tvungen lønnsnemnd ikke er holdbar, da verken liv, helse eller personlig sikkerhet for befolkningen ville være truet av en fortsatt arbeidskamp.

Dømt før

Regjeringens argument om økonomiske konsekvenser gir heller ikke rettslig grunnlag for vedtaket, heter det i stevningen.

ILO har flere ganger tidligere behandlet Norges bruk av tvungen lønnsnemnd innen oljeindustrien og slått fast at internasjonale konvensjoner er brutt.

Les også:

Bruker inntil 50 prosent flere ingeniørtimer per fat olje

Nær halvparten som tar olje-relatert doktorgrad i Norge er utlendinger

Disse studentene får like god lønn som oljeingeniører