IT

Staten skal bli kjappere

På nett: Sosiale medier på nettet står sentralt i den nye kommunikasjonspolitikken til fornyingsminister Heidi Grande Røys.
På nett: Sosiale medier på nettet står sentralt i den nye kommunikasjonspolitikken til fornyingsminister Heidi Grande Røys. Bilde: Espen Zachariassen

Ny statlig kommunikasjonspolitikk

FADs forslag til ny statlig kommunikasjonspolitikk bygger på fem prinsipper:

Åpenhet: I sin kommunikasjon med innbyggeren skal staten fremstå åpen, tydelig og tilgjengelig.

Medvirkning: Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av politikk og tjenester.

Nå alle: Staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte.

Aktiv: Staten skal aktivt og i tide informere innbyggerne om deres rettigheter, plikter og muligheter.

Helhet: Statlige virksomheter skal samordne sin informasjon.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) har lansert sin nye kommunikasjonspolitikk for statlige virksomheter.

Her skal elektronisk kommunikasjon være den primære informasjons- og kommunikasjonskanalen mellom innbyggerne og offentlige virksomheter.

Facebook

Virksomhetene skal benytte de mest effektive elektroniske løsningene når de informerer, kommuniserer, involverer og tilrettelegger tjenester.

Det inkluderer bruk av sosiale medier, som Facebook.

FADs politiske ledelse har tidligere lagt vekt på at man ikke skal låse seg til noen få sosiale medier som brukes i dag.

Papir

Hvis folk ikke har tilgang til internett, blir de likevel ikke satt på sidelinjen. Reglene for universell utforming krever at staten må sørge for at innbyggere som ikke kan bruke digitale kanaler, får tilsvarende informasjon.

Statsråden krever at offentlige virksomheter er digitalt oppegående og holder seg orientert om digitale bruksmønstre hos ulike grupper av innbyggere, og vet å utnytte nye teknologiske løsninger.

Raskere

Og effekten av elektroniske verktøy skal bli et kjappere byråkrati. Eller som det heter i høringsutkastet:

"Virksomhetene bør ha et servicenivå og en responstid for elektroniske henvendelser som oppleves tilfredsstillende av innbyggerne".

Den elektroniske satsingen er en del av statens nye kommunikasjosnpolitikk, som nå er ute på høring frem til 1. juli.

Åpen

– Statens kommunikasjon skal preges av åpenhet, og vi skal gå i dialog med innbyggerne på tjenesteutvikling og politikkutforming, sier fornyingsministeren i en pressemelding.

– I all sin kommunikasjon skal staten legge vekt på åpenhet og medvirkning, og staten skal nå ut til alle. Folks krav til staten har økt de siste årene. I dag forventer innbyggerne raske svar, åpenhet og at vi tar i bruk nye kanaler. Derfor er det på tide at vi får en kommunikasjonspolitikk som svarer på utfordringene, sier Grande Røys.

Alle skal med

I utkastet til legges det opp til at innbyggerne skal involveres i utforming av politikk og tjenester i større grad enn før.

– Vi må legge til rette for demokratisk deltaking og samfunnsdebatt. Skal vi involvere, må vi være der folk er. Det betyr at vi må ta i bruk nye medier og bruke et språk som er lett å forstå, sier fornyingsministeren.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.