IT

Staten skal betale 24 millioner for nytt datasystem som allerede finnes

Chaffey vil ikke kommentere ekspertrapport.

En løsning for elektronisk tinglysing er oppe og går i samarbeid mellom Norsk Eiendomsinformasjon og Kartverket, som heller vil lage noe nytt når de store volumene skal inn.
En løsning for elektronisk tinglysing er oppe og går i samarbeid mellom Norsk Eiendomsinformasjon og Kartverket, som heller vil lage noe nytt når de store volumene skal inn. Bilde: Stein Jarle Olsen
8. nov. 2013 - 15:07

Tinglysing

  • offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom.
  • gjelder også visse typer løsøre eller arve- og gavedisposisjoner, samt ektepakter.

Regjeringen fremstiller statsbudsjettet som en it-satsing der alle parter skal slippe dobbeltarbeid og flaskehalser.

Men nå ser det ut til at den samme regjeringen selv legger opp til dobbeltarbeid ved å bevilge 24 millioner friske kroner til å utvikle elektronisk tinglysing i regi av Kartverket.

Milliardsparing

I stedet for billass med dokumenter på papir hver dag, skal samfunnet spare 1,3 milliarder kroner årlig på en digital løsning.

Statssekretær Paul Chaffey presenterte planene hos Kartverket på Hønefoss sist fredag, i forbindelse med fremleggelsen av Solbergregjeringens forslag til enste års statsbudsjett.

Samtidig har en annen statlig enhet, Norsk Eiendomsinformasjon, en pilotløsning klar. Den kalles Regina og er utviklet i samarbeid med det samme Kartverket.

Den gjør den samme jobben med elektronisk registering ved eierskifte av fast eiendom og tar unna en vesentlig andel av oppgavene allerede.

Les også: Slik skal den nye regjeringen unngå de store IT-tabbene

Større gevinst

Kartverket har selv dokumentasjon på at en videreutvikling av Regina, Regina 2.0, vil gi større gevinst enn å utvikle en ny løsning i et sololøp hos Kartverket.

Etaten bestilte en analyse fra Pöyry som var klar med sin rapport i juni.

Den konkluderer med at pilotløsningen gir 380 millioner kroner mer i besparelse. Med andre ord rundt 1,7 mot 1,3 milliarder kroner.

Årsaken er at den blir billigere å videreutvikle enn å starte fra bunnen av.

Og e-løsningen blir tatt i bruk tidligere og redusere manuell innsending og saksbehandling fortere.

Les også: Dette bør alle IT-sjefer ta inn over seg

Rapporten fra Pöyry angir at samfunnet sparer penger fortere med å videreutvikle dagens løsning for e-tinglysing.
Rapporten fra Pöyry angir at samfunnet sparer penger fortere med å videreutvikle dagens løsning for e-tinglysing.

Bedre teknologi

Derimot får en nyere løsning gjerne bedre teknologi i bunn.

I tillegg krever Difi klare kjøreregler for offentlige it-løsninger.

Alt dette blir oppfylt, ifølge rapporten:

– Regina-løsningen basert på nåværende pilot må antas å kunne utvikles på en teknisk plattform nært opp til Difis retningslinjer for it-utvikling i Staten, og med en teknisk funksjonalitet som gjør at løsningen får en teknisk og økonomisk levetid på høyde med ny egenutvikling, skriver Pöry.

– En nyutviklet løsning kan også pådra seg forsinkelser og uforutsette kostnader, advarer Pöyry.

Konklusjonen fra ekspertisen er at Kartverket videreutvikler Regina, da en sentral forutsetning av jobben ikke overlates til Norsk Eiendomsinformasjon, men at arbeidet skjer i Kartverkets regi.

Kartverket har imidlertid ikke sansen for de innkjøpte ekspertrådene og fått regjeringens velsignelse til å snekre sin egen løsning fra bunnen av.

Les også: 3D-modellering av veiprosjekter reduserer ekstrakostnadene fra 20 til 5 prosent

Uvenner

Kartverket og Norsk Eiendomsinformasjon (NE) har ikke historie som de beste venner, blant annet etter et oppgjør i retten.

NE er en blanding av forvaltning og forretning som et it-selskap heleid av Næringsdepartementet. 70 ansatte lever av å levere tjenester, systemer og produkter med basis i eiendoms- og kartinformasjon.

Selskapet mistet en god inntektskilde da EU-regler satte en stopper for eneretten til grunnbokdata i 2010.

Tilgang til rådata måtte heretter kjøpes fra Kartverket, og det var stor uenighet om prisen NE slkulle betale. Oppgjør i Oslo tingrett måtte til for å fastsette pris.

(Artikkelen er endret etter rettmessig korrigering i kommentarfeltet, se under).

Pöyry anbefaler partene å legge stridighetene til side til beste for en effektiv digitalisering.

Men nå sitter Næringsdepartementets it-selskap på den ene siden med en løsning som eksperter mener kan videreutvikles.

På den andre siden fronter Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kartverkets ønske om å lage noe eget.

Her bør det skytes inn en forklaring: Fra nyttår flyttes Kartverket fra Miljøverndepartementet til Kommunaldepartementet.

Les også: Norge er en svært viktig lyttepost for NSA

Statssekretær Paul Chaffey besøkte Kartverket på Hønefoss da han offentliggjorde bevilgningen til elektronisk tinglysing.
Statssekretær Paul Chaffey besøkte Kartverket på Hønefoss da han offentliggjorde bevilgningen til elektronisk tinglysing.

– Normal uenighet

Hvordan forklarer du at dette er i tråd med  strategien om å fjerne dobbeltarbeid og smartere bruk av offentlige midler, statssekretær Paul Chaffey?

– Jeg kan ikke kommentere på denne rapporten, men det er ikke uvanlig at man er uenig i konklusjonene fra slike analyser.

– Får Kartverket penger til sitt eget prosjekt for å roe gemyttene mellom de to partene?

– En investering i digitalisering gjøres ikke for å roe partene. Pengene gis formelt til etaten for å videreføre de prosjekteen de er i gang med. Og i praksis er det snakk om elektronisk tinglysing. Dette er en av de oppgavene som statråd Jan Tore Sanner betegner som gryteklare prosjekter - arbeid som allerede er i gang som som får større fart med ekstra midler, svarer Chaffey.

Les også:

Mobiloperatørene sier nei til tvang om billig roaming

Slik skal Wikipedia nå ut til flere i fattige land

Venstre ypper til ny kamp om datalagringsdirektivet  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.