IT

Staten gransker Facebook og YouTube

KULLKRAFT: Facebook vil bygge et nytt gigantisk datasenterr, som vil få elektristet produsert av kullkraftverk.
KULLKRAFT: Facebook vil bygge et nytt gigantisk datasenterr, som vil få elektristet produsert av kullkraftverk.

Hvem bruker Facebook og Nettby? Hva gjør brukerne?

Hvordan kan staten bruke nettstedene for kommunikasjon og tjenesteyting?

Nysgjerrig

Det vil fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) ha svar på.

Nå legger hun forskningsprosjektet ut på anbud i universitetsmiljøene med ønske om å se en sluttrapport over nyttår.

Sosial web

Ifølge utlysningsteksten mener departementet at det er i ferd med å vokse fem nye tjenester og bruksmønstre som blir stadig mer komplekse. Den nye sosiale weben karakteriseres av en mye sterkere brukerdeltakelse enn tidligere og brukerne skaper selv nytt innhold.

Innsikt og oversikt

–For staten er det viktig å ha god oversikt over ny bruk av it og medier. Dette innebærer nye utfordringer for det offentlige, skriver departementet i anbudsteksten.

Forskningsprosjektet er todelt og skal dreie seg om hvem brukerne er av nye sosiale nettsteder, hva de gjør og hva som kjennetegner deres nettbruk.

Statlig utnyttelse

I tillegg skal prosjektet forske på hvordan myndighetene kan og bør forholde seg til og utnytte nettfenomener for sine kommunikasjons- og tjenesteytingsformål.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.