BYGG

Starter sju veiutbygginger

Tore Stensvold
5. okt. 2007 - 14:14


Neste år er det planlagt anleggsstart for 7 større europavei- og riksveiprosjekter, det vil si prosjekter med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner:



  • E39: Stangeland – Sandved i Rogaland
  • Riksveg 80: Røvika – Strømsnes i Nordland
  • Riksveg 7: Ramsrud – Kjeldsbergsvingane ved Hønefoss i Buskerud
  • Riksveg 168: Bogstadveien i Oslo
  • E39: Kvivsvegen mellom Hornindal i Sogn og Fjordane og Volda i Møre og Romsdal
  • Riksveg 47: ”T-forbindelsen” i Rogaland
  • Riksveg 567: Hauge – Lonevåg i Hordaland
Les mer om: