Starter daglige droneflyvninger på Gullfaks-feltet

Fra 15.  august starter det som skal være verdens første offshore logistikkoperasjon med droner.

Starter daglige droneflyvninger på Gullfaks-feltet
Slike transportdroner fra Nordic Unmanned skal brukes offshore fra 15. august. Her under testing ved Stavanger Lufthavn, Sola.

Etter en tre ukers intens testperiode på land er Nordic Unmanned og Equinor klare for neste fase i arbeidet med å bruke droner som fast logistikkhjelp mellom offshore-installasjonene. Fra 15. august er det planlagt daglige flyvninger på Gullfaks-feltet.

Equinor og Nordic Unmanned inngikk i desember 2021 en kontrakt på dronetjenester til en verdi av opptil 2,7 millioner euro. Målet har vært å etablere daglige droneruter mellom ulike offshore-installasjoner og egne forsyningsbaser, som et supplement til helikopter. Droner kan under gitte forhold være både raskere og mindre ressurskrevende, for eksempel når det oppstår akutte behov for mindre deler.

De første testene på land har forsøkt å simulere krevende offshore-forhold, blant annet landinger på bevegelig helidekk. Det har vært testing av alle aspektene rundt den avanserte droneoperasjonen, som nå altså går over i sin neste fase.

Fra 15. august er det planlagt flere daglige flyvninger mellom Gullfaks A, B og C samt fartøy i området. Selve basen vil være på Gullfaks C. Nordic Unmanned skriver i en pressemelding at dette skal være verdens første offshore logistikkoperasjon med droner. 

Les også