NYHETER

Stanser vedlikeholdsetterslepet

10,5 milliarder kroner skal i 2015 brukes til  dift og vedlikehold av riksveger.

1200 kilometer riksveg får ny asfalt til neste år, lover Rgejeringen i statsbudsjettet.  Foto: Lemminkainen
1200 kilometer riksveg får ny asfalt til neste år, lover Rgejeringen i statsbudsjettet. Foto: Lemminkainen Bilde: Tomas Moss
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
8. okt. 2014 - 10:54

Regjeringen har prioritert tiltak som gjør vegnettet tryggere, mer pålitelig og driftssikkert, og som dessuten er med på stanse vedlikeholdsetterslepet.Totalt 3,1 milliarder kroner går til drift av riksvegnettet. I driften inngår mellom anna brøyting, strøing med salt og sand, vegoppmerking, vask og renhold, oppsetting av skilt, skjøtsel av grøntareal, trafikkstyring og trafikantinformasjon.  


43 prosent mer enn de rødgrønne!

2,9 milliarder kroner forelsås brukt til vedlikehold av riksvegnettet –  som ifølge departementet er 43 prosent mer enn det den forrige regjeringen foreslo for 2014..

Av dette skal 1 250 millioner kroner brukes til vedlikehold av vegdekke og vegfundament. Dette vil gi nye vegdekke på om lag 1200 kilometer riksveg. Saman med andre vedlikeholds- og fornyingstiltak- på bruer, i tunneler, holdeplasser og i tekniske anlegg – fører dette i 2015 til stans i vedlikeholdsetterslepet. 

2,3 milliarder til drift av statens vegvesen

Om lag 2,3 milliarder kroner går ellesr til forvaltning av riks- og fylkesvegnettet, og 400 millioner kroner er sett av til byggherrekostnader for fylkesveger.

- Regjeringa er opptatt av at Statens vegvesen skal drives effektivt. Øktebevilgninger skal gi betre veger, ikke mer byråkrati. Statens vegvesen har et effektiviseringsprogram der målet er 10-15 prosent reduksjon innen 2023 for de kostnadene som etaten kan påvirke, sammenlignet med venta utvikling uten effektivisering, sier samferdselsministeren

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.