ENERGI

Stans i Beiarn

På et ekstraordinært foretaksmøte fredag ble Statkraft instruert om å utsette

det videre arbeidet i Beiarn, inntil olje- og energiministeren i samarbeid

med Stortinget har avklart de spørsmål som er stilt i utbyggingssaken.

– Vi tar instruksjonen til etterretning og stanser arbeidene inntil Stortinget har sett nærmere på saken. Vi har hele tiden sagt at vi forholder oss til de vedtak som fattes, og når våre eiere sier at vi skal stanse arbeidene, så gjør vi det, sier informasjonssjef Geir Fuglseth i Statkraft til tekblad.no.

Han ønsker utover det ikke å kommentere Beiarn-stansen.

Statkraft og flere leverandører har allerede brukt store ressurser i forberedelsene til utbyggingen. Disse kan komme til å kreve store erstatningssummer av staten dersom utbyggingen stanses for alltid.

Les mer om: