Stadig mindre sur nedbør

Stadig mindre sur nedbør
Regnet som faller over Norge innholder mindre svovel og nitrogenforbindelser enn før. Skadene er likevel store. Bilde: colourbox.com

I 80 innsjøer over hele landet er nå innholdet av sulfat og aluminium, som er giftig for fisk, det laveste siden målingene startet på midten av 1970-tallet, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forsuring er likevel et alvorlig problem.

– Selv om arter som ikke tåler sur nedbør har begynt å vende tilbake i noen vassdrag, er det fortsatt store skader på bunndyr og krepsdyr på Sørlandet, Vestlandet og sørlige deler av Østlandet, sier forskningssjef Brit Lisa Skjelkvåle i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til Dagsavisen.

Fra Europa

Det er hovedsakelig utslipp av svovel og nitrogenforbindelser fra andre land som forsurer Norge.

– Reduserte utslipp fra Europa har ført til at mengden sulfat i nedbør i Norge er redusert med opptil 90 prosent fra 1980 til 2008, sier Skjelkvåle.

Mindre svovel

Svovel har størst betydning for forsuringen i Norge.Det største nedfallet kommer over de følsomme områdene i Sør-Norge der tålegrensen er lav på grunn av tynt jordsmonn.

De norske utslippene av svovel er betydelig redusert siden 1970-tallet, da de var på rundt 150.000 tonn per år.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av svoveldioksid til maksimalt 22.000 tonn i 2010, og dette målet er allerede nådd.

Les mer om: