NYHETER

Stadig mindre pukk- og grusreserver

42 prosent av all pukk- og grusproduksjonen i Norge går til vegformål. Omsetningsverdien av pukk og grus var i 2011 på 4,7 milliarder kroner.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
5. sep. 2012 - 09:44

Faktaene kommer fra NGU og Direktoratet for mineralforvaltning, og viser at pukk og grus fortsatt er den største av mineralnæringene innenfor en næringsgruppe som er i god vekst i Norge. Bergindustrien omsatte for 12,4 milliarder kroner i 2011 (10,8 milliarder i 2010) og eksporterte for 7,5 milliarder kroner (6,6 milliarder i 2010).

De harde fakta forteller også at det i 2011 var 6039 årsverk knyttet til de 833 bedriftene i bergindustrien. Til sammen ble det tatt ut mineraler på mer enn 1100 steder rundt om i landet.

Jern og pukk er de to produktene som øker mest siste år. Jern har hatt stor økning i etterspørselen både fra Europa og Kina, mens det i pukkindustrien er økt etterspørsel både nasjonalt og fra Europa forøvrig.

 

Distriktsnæring

Arbeidsplassene i bergindustrien er i stor grad langs kysten. Det gjør derfor industrien til en viktig distriktsnæring.

– Hver sysselsatt i bergverksnæringa gir indirekte fire sysselsatte i infrastrukturen, altså et samlet tall på om lag 30 000 sysselsatte. Tar vi med foredlingsindustrien er det totale antall syssel­satte mellom 150 000 og 200 000, sier forsker Peer-Richard Neeb ved NGU.

FORNØYD: NGUs Peer-Richard Neeb ser en positiv utvikling for bergindustrien.
FORNØYD: NGUs Peer-Richard Neeb ser en positiv utvikling for bergindustrien. Jarle Skoglund
 

En begrenset ressurs

Mens vi fram til i dag har ment at vi har nok av steinressurser i «steinrøysa» Norge, så advarer nå NGU mot at det er i ferd med å bli knapphet på sand og grus flere steder i landet. Særlig fordi det stilles økte kvalitetskrav til byggeråstoffer som naturlig grus ikke alltid kan dekke.

– Kunnskap om forekomster av pukk og grus er derfor viktig i arealplansammenheng. Vi registrere­r ofte at områder med gode forekomster legges ut til annet formål enn råstoff-utvinning i kommuneplanens arealdel, uten at dette temaet er vurdert. Det er viktig at planleggerne har kunnskap om forekomstene slik at mest mulig helhetlige avveininger kan foretas i prosessen, heter det i NGUs mineral­rapport for 2011.

NGU har kartlagt cirka 8900 sand- og grusforekomster og rundt 1290 pukkforekomster (se Grus- og pukkdatabasen på www.ngu.no). Det er kommet inn svar med produksjonstall fra 449 grusprodusentsteder og 500 pukkprodusenter.

Arnhild Ulvik
 

2765 ansatte

Omsetningsverdien av pukk og grus var i 2011 på 4,7 milliarder kroner (fire milliarder kroner i 2010), basert på et salg av 77 millioner tonn (67 millioner tonn i 2010). Omtrent 2765 personer var ansatt i næringen, fordelt på cirka 950 små og store uttakssteder. Det ble solgt cirka 64 millioner tonn pukk til en verdi av 3,8 milliarder kroner, hvorav 40 prosent går til veger, 19 prosent til faste dekker, 11 prosent til betong og 31 prosent til annet. Det er solgt 13 millioner tonn sand og grus til en verdi av 844 millioner kroner, hvorav 18 prosent går til veger, 13 prosent til faste dekker, 43 prosent til betong og 26 prosent til annet.

Til sammen 27 prosent av den norske pukkproduksjonen regnet i volum eksporteres, hvorav 58 prosent går til veger/asfalt, 16 prosent til betong, åtte prosent offshore og 18 prosent til annet. Eksporten til Europa har økt betydelig siste året til 21 millioner tonn (17,5 millioner tonn pukk i 2010) og 0,1 millioner tonn sand og grus til en samlet verdi av 1009 millioner kroner. Det meste eksporteres til Tyskland, Nederland, Danmark, Polen, Storbritannia og Baltikum. I tillegg ble det produsert 1,4 millioner tonn pukk til offshoreformål på norsk og britisk/nederlandsk kontinentalsokkel.

 

De største

Det er rundt 150 større grus- og pukkprodusenter i landet med produksjon fra 100 000 tonn til 9,2 millioner tonn. Av disse er 33 grusprodusenter og 118 pukkprodusenter.

De største ligger i Sør-Norge. Blant disse er Feiring Bruk, Franzefoss Pukk, Lemminkäinen Industri, NorStone, Norsk Stein, NCC Roads Norge, Veidekke, Halsvik Aggregates, Bremanger Quarry og Oster Grus og Sand.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.